Koncernstab regional utveckling

Koncernstab regional utveckling bereder ärenden och genomför beslut från de nämnder och kommittéer i Västra Götalandsregionen som har ett regionalt utvecklingsansvar.

Avdelningarna inom Koncernstab regional utveckling är:

  • Folkhälsa
  • Forskning, utbildning och utveckling- FoUU
  • Kollektivtrafik och infrastruktur
  • Kultur
  • Miljö
  • Mänskliga rättigheter
  • Näringsliv

Kontakt till avdelningar inom Koncernstab regional utveckling

Läs mer om Västra Götalandsregionens uppdrag för hållbar utveckling i Västra Götaland.

Fredrik Adolfsson

Regionutvecklingsdirektör
Telefonnummer
E-post

Helena Nilsson

stf Regionutvecklingsdirektör
Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-04-03 16:20