Koncernstab Utförarstyrning och samordning

Koncernstaben rapporterar direkt till regiondirektören och dess huvudsakliga uppgifter består av arbete med frågor som går på tvärs över flera förvaltningar, staber och avdelningar. Arbetet leds och samordnas av utförarstyrning och samordning men bemannas med kompetens och resurser från olika delar av koncernkontoret och ibland även andra förvaltningar. Bland arbetsuppgifterna märks till exempel prehospital samordning, säkerhet och beredskap, produktions- och kapacitetsplanering, leda Diagnostikrådet, ta fram koncernens ledningssystem och produktionsstyrning.

Enheter inom staben

Särskilda uppdrag och ansvar

  • Leda Diagnostikrådet (Samordning av VGRs egna diagnostikverksamhet).
  • Leda Neonatalrådet (Samordning av VGRs neonatalverksamhet).
  • Leda bolagsteamet (Ansvara för sammanhållning av ägarens roll gentemot bolagen).
  • Projekt Göteborgssjukvården

Eva Arrdal

Direktör
Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-04-07 17:06