Team prehospital samordning

Eva Arrdal

Direktör - Koncernstab utförarstyrning och samordning
Telefonnummer
E-post

Carita Gelang

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post

Christopher Lundberg

Projektledare - SMSlivräddareprojektet
Telefonnummer
E-post

Senast uppdaterad: 2018-02-08 10:01