AmbuAlarm

AmbuAlarm arbetar med att samordna regionala frågor som berör liggande sjuktransporter.

Sedan mars 2014 arbetar 6 stycken koordinatorer på AmbuAlarm med  mottagning av beställning samt koordinering av sjuktransport för Västra Götalandsregionen.

AmbuAlarm har detta uppdrag måndag till fredag kl 07-18.

Övrig tid hanterar SOS Alarm uppdraget

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26