Medarbetare Enhet prehospital samordning

Christofer Andersson

Teamledare - AmbuAlarm
Telefonnummer
E-post

Regionutvecklare
Telefonnummer

Carita Gelang

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post

Åsa Högstedt

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post

Per Örninge

Regional ambulansöverläkare
Telefonnummer
E-post