Enhet säkerhet och beredskap

Enhet säkerhet och beredskap är en nyskapad enhet som bygger på verksamheterna f.d. Enhet säkerhet och f.d. Prehospitalt katastrofmedicinskt centrum (PKMC) som sedan årsskiftet 2016/2017 fortsätter arbetet utifrån tidigare uppdrag men nu från en gemensam plattform.

Säkerhet
Beredskap
Utbildning
Forskning och utveckling
Lokalbokning

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29