Kurser

Samtliga våra kurser bedrivs på Svangatan 4 - se vårt kursutbud för år 2017. Anmälan via vårt webbformulär nedan!

APRIL
11/4 TiB-utbildning

MAJ
4/5 Grundkurs krisberedskap och katastrofmedicin
11/5 Pedagogik - instruktör 
23/5
LOOPS
30/5 Ledning- och stab
31/5 Stabschef

SEPTEMBER
5/9 CBRNE -instruktör
7/9
Grundkurs krisberedskap och katastrofmedicin
13/9 Ledning- och stab
26/9 LOOPS

OKTOBER
4/10 Pedagogik -instruktör
10/10 TiB-utbildning
26/10 Gemensamma grunder

NOVEMBER
14/11 3NS -övningsledare
16/11 Grundkurs krisberedskap och katastrofmedicin
28/11 Ledning- och stab
29/11 Stabschef

Anmäl dig via denna länk till vårt webbformulär

Kontakta oss med frågor gällande kurserna

Kursinformation


Pedagogik

Vi använder oss av olika utbildningsmetoder med föreläsning, diskussionsgrupper, tränings- och övningsinslag. Kursbevis delas ut till godkända deltagare med krav på aktivt deltagande.

Kurslokal och parkering
Samtliga kurser i listan bedrivs i kurslokaler hos oss på Svangatan 4, Göteborg. Det finns ett begränsat antal gratis p-platser, i övrigt finns betalplatser i närmorådet.

Kurskostnad
VGR-anställd samt kontrakterade vårdcentraler inom Närhälsan - ingen kursavgift. Övriga deltagare 1700kr/kurstillfälle.

Grundkurs krisberedskap och katastrofmedicin
Intyg på genomfört Utbildingsmoment i ST-läkarutbildningen ges. Meddela om du vill ha det när du kommer till kurslokalen.  

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22