Kontakt koncernstabsledningen

Ann-Sofi Lodin

Regiondirektör
Telefonnummer
E-post

Ann Söderström

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Telefonnummer
E-post

Helena Lundberg Nilsson

Regionutvecklingsdirektör
Telefonnummer
E-post

Erik Lagersten

Kommunikationsdirektör
Telefonnummer
E-post

Göran Ejbyfeldt

IT-direktör
Telefonnummer
E-post

Marina Olsson

Personaldirektör
Telefonnummer
E-post

Joakim Björck

Ekonomidirektör
Telefonnummer
E-post

Eva Arrdal

Direktör, Utförarstyrning
Telefonnummer
E-post