Miljödiplomering

Alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen ska ha ett miljöledningssystem. VG Primärvård, Vårdval Rehab och tandvården ska minst vara miljödiplomerade. Även administrativa förvaltningar och bolag kan bli miljödiplomerade.

Miljödiplomering är ett mindre omfattande alternativ till ett fullständigt miljöledningssystem enligt ISO14001. Miljödiplomering är en metod baserad på miljöledningssystem för att organisera verksamhetens miljöarbete och som syftar till ständiga förbättringar.

Miljönämnden i Västra Götalandsregionen beslutar om vilka krav som gäller för diplomeringen. De senaste kriterierna för all diplomering gäller från januari 2017.

Alla som enligt miljörevisorerna uppfyller miljökraven belönas med miljödiplom att visa personal och besökare.

Kriterier för miljödiplomering av primärvården

Kriterier för miljödiplomering av tandvården

Kriterier för miljödiplomering av proimär och tandvårdens administrativa enheter

Kriterier för miljödiplomering av administrativa förvaltningar och bolag

Jonna Bjuhr Männer

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30