Uppföljning medicinska gaser

Vårdens utsläpp av lustgas minskade under 2016 med 51 procent, vilket gjorde att målet på 50 % minskning jämfört med basåret 2009 nåddes.

Lustgas är dels en mycket stark växthusgas och en av Västra Götalandsregionens största källor till klimatpåverkande utsläpp. Den bidrar även till nedbrytning av ozonskiktet. Lustgas används i huvudsak vid förlossning och anestesi/operation. Det också i vissa fall vid smärtlindring för barn, röntgen och sedering inom tandvården.

Vårdens utsläpp av lustgas minskade totalt med 51 procent jämfört med basåret 2009, vilket också innebär att målet för lustgasutsläpp kunde nås. 

Se diagram och figurer i dokumentet Uppföljning av målområde lustgas 2016

Vid utgången av 2016 fanns alla planerade destruktionsanläggningar för lustgas i drift. Under 2016 togs anläggningar vid Östra sjukhuset, Göteborg och Mölndals sjukhus i drift, samt destruktionsanläggningen på Skaraborgs sjukhus, Skövde installerades och togs i drift. Anläggningen på Östra sjukhuset ska byggas ut ytterligare under 2017 och förberedelser har genomförts under 2016.

Vid flera övriga sjukhus har användningen av lustgas varit så liten att distributionen har kunnat stängas av. Under 2016 stängdes lustgasen av till röntgen på Alingsås Lasarett och tömningscentralen där lustgasflaskorna är placerade flyttades närmare operation. Därmed kunde ledningar kortas och risken för läckage minskade. 

För ytterligare uppgifter om lustgasanvändning (inköpta mängder) samt antal förlossningar, se filen Nyckeltal lustgas 2016  

I miljöplan 2017-2020 kallas målområdet medicinska gaser och innefattar fler ämnen än lustgas.

Anna Teghammar

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-11 14:15