Kostnader och medverkande VGR i Almedalen 2017

Här redovisar vi Västra Götalandsregionens kostnader och medverkan under Almedalsveckan. Varför redovisar vi detta? Vi får ofta frågor från media om kostnader om VGR:s deltagande under Almedalsveckan. Som en offentlig och politiskt styrd organisation vill vi bidra till transparens, öppenhet och snabba svar.

För regiongemensamma kostnader finns ett beslut från regionstyrelsen 25 oktober 2016 som anslår totalt 675 000 kr för Västra Götalandsregionens medverkan i Almedalen. Det ska täcka vårt deltagande i samverkansplattformen Västsvenska Arenan, för vår lokala projektorganisation, planering och genomförande av vårt program, eventuella kringarrangemang och marknadsföringsinsatser. 75 000 kronor avsätts dessutom från enheten Externa relationers budget, som är avsedda för administrativa kostnader.

Grundinställningen är att experter och beslutsfattare ska delta utan kostnad, men vi kan behöva stå för resor och boende. De enskilda förvaltningarnas kostnader varierar beroende på hur många seminarier de arrangerar, hur många politiker medverkar från respektive nämnd och tjänstepersoner från berörda verksamheter. Nämnderna står för kostnaderna om ledamöterna medverkar i VGR:s program, annars står parterna själva för de politiker som reser till Almedalen.

Regionutvecklingsnämnden avsätter 200 000 kr.
Miljönämnden tar inget beslut om kostnader, då ordförandearvode redan ingår i nämndens årliga budget.
Kulturnämnden avsätter 147 000 kr
Folkhälsokommittén avsätter 65 000 kr.

Totalt: 412 000 kr är avsatt från nämnderna och fackförvaltningarna inom regional utveckling.

Samtliga kostnader som rör VGR i Almedalen: 1 162 000 kr

Medverkande politiker:

Magnus Berntsson (Kd), ordförande regionfullmäktige
Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen
Helén Eliasson (S), vice ordförande regionstyrelsen
Jonas Andersson (L), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Birgitta Losman (MP), ordförande regionutvecklingsnämnden
Kristina Jonäng (C), ordförande miljönämnden
Ulrika Frick (MP), ordförande kollektivtrafiknämnden
Conny Brännberg (KD), ordförande kulturnämnden
Gunnel Adler (MP), ordförande folkhälsokommittén

Medverkande från koncernledningen:

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör
Marina Olsson, HR-direktör
Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör
Erik Lagersten, kommunikationsdirektör

Från koncernstab Kommunikation och externa relationer, som är projektägare, medverkar åtta personer i Västsvenska Arenan för att stötta praktiskt vid seminarier och för löpande kommunikationsarbete på plats.

Talesperson VGR: Erik Lagersten, kommunikationsdirektör, 070-299 02 78

Bakgrundsfakta Västra Götalandsregionen

  • VGR har en omsättning 60 miljarder kronor per år
  • 53 000 medarbetare
  • 49 kommuner 
  • 17 sjukhus
  • Ca 200 vårdcentraler
  • 170 tandläkarkliniker
Senast uppdaterad: 2018-02-21 10:04