Fullföljda studier

Skolmisslyckanden skapar utanförskap - därför kraftsamlar Västra Götalandsregionen för att få fler att avsluta gymnasieskolan med godkända betyg.

Idag är det i princip nödvändigt att ha gymnasiekompetens för att leva ett självständigt liv. Samtidigt går en fjärdedel av varje årskull inte ut gymnasiet i Västra Götaland – en försämring sedan 90-talet och skillnaderna ökar.

Kraftsamling för att unga ska klara skolan

Allt färre unga går klart skolan och det leder till utanförskap. Därför satsar Västra Götlandsregionen över 85 miljoner kronor på en rad olika projekt och aktiviteter för att vänd den negativa trenden.

Med detta som bakgrund hölls i februari en konferens på Folkets hus i Göteborg under rubriken ”Kraftsamling fullföljda studier”.

Dokumentation efter konferensen "Kraftsamling fullföljda studier"

Elisabeth Rahmberg Johansson

folkhälsochef
Telefonnummer
E-post

Maria Berhe

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post

Elisabeth Bengtsson

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post

Ylva Bryngelsson

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-05-11 16:53