Organisation och dokument

Här finns aktuella kunskapsunderlag och dokument som arbetet för fullföljda studier bygger på.

Handlingsplan fullföljda studier

Handlingsplanen belyser de fem delområden Västra Götalandsregionen ska satsa tid och resurser på de närmsta åren. Du kan antingen läsa mer om utmaningarna under Viktiga utmaningar eller i själva handlingsplanen.

Handlingsplan fullföljda studier, 2017-2020

Aktivitetsplan 2017

Aktivitetsplanen för 2017 är en sammanställning av insatser som pågår under året. För nästa år kommer aktivitesplanen innehålla tydligare rekommendationer om vad som bör göras mer av eller ännu bättre, men i dagsläget visar den hur VGR idag arbetar brett med frågor som leder mot målet att alla elever ska lämna grund- och gymnasiseskolan med godkända betyg.

Aktivitetsplan 2017

Kunskapsunderlag

Här kan du läsa kunskapsunderlag som ligger till grund för vårt arbete.

Att motverka skolmisslyckande - ett kunskapsunderlag

Senast uppdaterad: 2017-03-27 11:11