Samverkan i arbetet

Skolan har huvudansvaret för att skapa goda studieresultat, men skolmisslyckande är en komplex problematik som påverkar hela samhället.

Foto: JohnŽr Images/Johan Alp
Foto: JohnŽr Images/Johan Alp

Västra Götalandsregionen har som offentlig aktör ett stort ansvar för att motverka den allvarliga utvecklingen och bidra till ett gott liv för alla oss som lever och bor här.

Vad kan VGR göra för att förbättra situationen?
Vi träffar familjer i många faser i livet, till och med innan barnen är födda och kan därför stötta tidigt och kontinuerligt. Vi kan också bidra till att maskorna i det sociala skyddsnätet blir tätare och lyckas fånga upp fler som riskerar att hamna i utanförskap.

Inga enkla lösningar på svåra problem

Möjligheten att lämna gymnasieskolan med godkända betyg påverkas bland annat av elevens egna förutsättningar, familjens socioekonomiska förhållanden, utbildningssystemets utformning liksom den enskilda skolans arbetsmiljö, kultur och organisation. Skolmisslyckanden måste alltså motverkas på olika nivåer – som ett systemproblem, ett skolproblem eller ett problem för den enskilda eleven. En rad faktorer på varje nivå samverkar och därför finns det inte någon enkel helhetslösning. Tillsammans måste samhället möta de utmaningarna bättre.

Vi har ett gemensamt mål – alla elever ska lämna gymnasieskolan med godkända betyg.

Senast uppdaterad: 2017-03-27 10:51