Göteborgssjukvården

Projekt Göteborgssjukvården handlar om att etappvis bygga ut den öppna specialistsjukvården i Göteborgsområdet med specialistsjukhus. Ett specialistsjukhus innehåller i sin väsentlighet specialistcentrum och dagkirurgiska centrum.

I en första etapp ska:

  • två specialistsjukhus utan slutenvårdsplatser ska etableras; ett vid Högsbo Sjukhus och ett i Frihamnen
  • dagkirurgiska centrum med sex operationssalar etableras vid respektive specialistsjukhus
  • specialistsjukhusen planeras att tillsammans med Angereds närsjukhus utgöra basen i ett funktionellt sammanhållet närsjukvårdssystem, integrerat med primärvård, akutsjukvård och regionvård.

Kontakt

Projektledare Henrik Almgren
Mobil: 0705 - 10 19 60
E-post: E-postadress

Projektkoordinator Nina Mathiasson
Mobil: 0768-06 87 38
E-post: E-postadress 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36