Nätverk

Nätverket för hållbart resande är en del av Hållbart resande väst. Nätverket bildades 2012 och samordnas av Göteborgsregionens kommunalförbund. I nätverket ingår idag 32 kommuner från Västra Götaland och Halland, Hållbar Utveckling Väst, Trafikverket och NTF Väst.

Nätverkets syfte och uppgift är att:

  • Vara ett forum för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte
  • Utveckla initiativ som stärker hållbart resande
  • Bidra med uppföljning och spridning av resultat

Nätverket träffas 6 gånger per år och sätter teman för träffarna.

Mötestider för nätverket 2017

  • Fredag 10 februari - Miljöpsykologi
  • Fredag 24 mars - Barn och unga
  • Fredag 19 maj - Lånecykelsystem och studiebesök Mölndals Stad
  • Fredag 8 september - Kollektivtrafik, samåkning och hållbart resande
  • Fredag 20 oktober - Hållbart resande i samhällsplaneringen
  • Fredag 1 december - Resultat, utvärdering och planering

Vill din kommun delta?

Kontakta William Schotte (se nedan).

Kontakt

William Schotte

E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:40