Om oss

Hållbart resande väst är en kompetens- och projektplattform för hållbart resande. Västra Götalandsregionen vill tillsammans med Region Halland, kommuner, Västtrafik, Hallandstrafiken, Trafikverket med flera öka andelen hållbara resor i Västsverige. Hållbart resande väst fungerar som stöd och kunskapskälla inom hållbart resande för kommuner i Västsverige genom att erbjuda:

  • Kunskapsstöd, coachning, stöd i kommunernas arbete med hållbart resande.
  • Delaktighet i ett nätverk för hållbart resande. Nätverket träffas (fysiskt eller på distans) för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte sex gånger per år.
  • Delaktighet i projekt som samordnas regionalt och genomförs lokalt, bland annat Vintercyklister, Cykelvänlig arbetsplats, Gröna resplaner för arbetsgivare, skolreseplaner.

Att delta i dessa satsningar är ett sätt att komma igång med viktiga insatser för att förbättra trafikmiljön i kommunen, arbeta för bättre hälsa samt minska transporters miljöpåverkan. När vi är flera som samarbetar kan vi nå ett bättre genomslag till en lägre kostnad.

Är ni intresserade av nätverket, eller vill ni ha en dialog med oss om hur vi gemensamt kan arbeta med hållbart resande framöver, kontakta Sara Persson (se nedan).

Sara Persson

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-03-30 14:41