Aktuellt

 • Den 23 maj 2017

  Hur möter vi morgondagen med nya former av samverkan?
  Överenskommelsen berättar om sitt regionala arbete samt informerar om nationella nivån. Erfarenhetsutbyte mellan kommuner och region om vad som är på gång.
  Vad finns det för behov av kunskap och stöd ?
  Vad finns det för verktyg att arbeta med ?
  Behov av vidare dialog mellan kommuner och region, hur ska det se ut?

  - Läs mer om detta här
  - Anmäl dig här

 

 

bild-271899289927242_314242152359622
"Ett medmänskligare samhälle" - det är Bräcke diakonis vision. Och det har vi jobbat för sedan starten 1923. Idag driver vi en bred idéburen vård och omsorg - med grunden i de tre områdena Äldreomsorg & Hospice, Hälsa & Vård samt Rehab & Funktionshinder. Men vi vill också göra skillnad i hela samhället.
bild-271899289927242_312768929173611
Bräcke diakoni Förskolan Stegen https://www.youtube.com/watch?v=AvXNcRhic8w
bild-271899289927242_307023143081523
Mycket intressant möte prater om "Hur möter vi morgondagen med nya former av samverkan"
bild-271899289927242_295958670854637
Beredningsgruppen för Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin http://www.vgregion.se/om-vgr/satsningar-och-samarbeten/overenskommelse-social-ekonomi/beredningsgruppen/
Välkommen till vår nya hemsida
Senast uppdaterad: 2017-04-12 12:04