Aktuellt

 • Den 23 maj 2017

  Hur möter vi morgondagen med nya former av samverkan?
  Överenskommelsen berättar om sitt regionala arbete samt informerar om nationella nivån. Erfarenhetsutbyte mellan kommuner och region om vad som är på gång.
  Vad finns det för behov av kunskap och stöd ?
  Vad finns det för verktyg att arbeta med ?
  Behov av vidare dialog mellan kommuner och region, hur ska det se ut?

  - Läs mer om detta här
  - Anmäl dig här

 

 

bild-271899289927242_280083725775465
Nu lyssnar vi på Emma Rosqvist, social resursförvaltning Göteborg som berättar om Göteborgs väg gällande deras lokala Överenskommelsen
Främjar dialog och samarbete för att utveckla samhället är ingen självklarhet men vi gör vad vi kan inom vår överenskommelsen. http://overenskommelsen.se/blog/perspektiv-fran-en-annan-kontext/
bild-271899289927242_276737939443377
Beredningen för överenskommelsen deltar på konferens i Göteborg 27 februari 2017 om Fullföljda studier anordnad av Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté.
bild-271899289927242_275815729535598
Borås stad och Social ekonomi träffas 20 mars för att underteckna en gemensam överenskommelse om att samverka
bild-271899289927242_275376416246196
En animationsfilm om sociala företag Snyggt jobbat om jobbigt läge. Positiv feeling om framtida möjligheter. Producerad av deltagare på Norma för Coompanion.

Publicerad: 2017-04-12 12:04