Beredningsgruppen

Regionfullmäktige inrättade den 25 november 2014 en tillfällig beredning med uppdrag att samordna, följa upp och återrapportera arbetet med överenskommelsen i enlighet med handlingsplanen för 2015-2017.

Beredningsgruppen