Extra pengar för att ordna kock-kollo i sommar?

Visste du att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor delar ut bidrag till till landets kommuner för att ordna sommarlovsaktiviteter för barn varje år? Ett exempel på en sådan aktivitet skulle kunna vara att anordna ett kock-kollo under sommarlovet. Läs mer om möjligheterna.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ger varje år bidrag till landets alla kommuner för att ordna gratis aktiviteter för barn under sommarlovet. Alla barn har rätt till en rolig sommar är deras devis!

Bidragets storlek

2016 fördelade MUCF cirka 199 miljoner kronor till landets kommuner. Varje kommun får rekvirera bidrag upp till det belopp som räknats fram i en så kallad fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är baserad på statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd.

Krav på sommarlovsaktiviteterna

Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser.

Sommaraktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Anordna Kock-kollo för sommarlovslediga barn

Att anordna ett kock-kollo eller någon annan typ av matlagningsaktivitet för sommarlovslediga barn är definitivt en succé! 

Lomma kommun är en av kommunerna som planerar att anordna kock-kollo i år i samarbete med kommunens kostenhet.
- Det är så populärt att vi bara någon dag efter att vi släppt programmet hade fått in fler intresserade än det finns platser, säger kultur- och fritidsstrategen Moa Briem. Trots det finns det fortfarande chans för den som är intresserad.
– Det är inte först till kvarn som gäller, utan vi har valt att lotta efter att alla anmälningar kommit in, säger Moa Briem.

Klippans kommun i Skåne anordnade redan förra året ett populärt och knökfyllt matkollo på Ljungbyhedsskolan under sommarlovet. Kostchef och måltidsinspiratör i Klippan, Lill Spenninge har ett flertal gånger vittnat om intresset och suget som finns för dessa aktiviteter. Albin Sjödahl, en av förra årets lägerdeltagare berättar såhär för SVT som var på besök (se hela inslaget via länken längst ned på sidan)
– Innan så drömde jag om att bli polis, men då tänkte jag att man kan bli skjuten och det gör ju superont, så då tänkte jag ”vad tycker jag om?” att laga mat – det gör jag ju, säger Albin Sjöhdahl.

Uppmaning till alla måltidsenheter

Hör er för med kommunens folkhälsoplanerare, kultur- och fritidsstrateg eller annan relevant person kring vad som planerats för just er kommuns sommarlovsbidrag. Kanske finns det möjlighet att anordna ett kock-kollo under en vecka i sommar även hos er?
Alla barn har rätt till en rolig sommar!

Källor:

Bidrag till sommarlovsaktiviteter, www.mucf.se >>

Fler gratis aktiviteter för unga i sommar, Lomma bladet >>

Unga kockar lär sig laga mat på sommarläger, SVT Nyheter >>

Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:33