Kontakta oss

Intresset för Skolmatsakademin, vår samverkansmodell och våra aktiviteter ökar vilket är jätteroligt! Nedan kan du se vilka du kan kontakta vid eventuella frågor och hur vi fördelar ansvaret i vårt kunskapsnätverk.

Ulrika Brunn, verksamhetsledare Skolmatsakademin
Ulrika är utbildad och legitimerad dietist med en examen från Uppsala Universitet. Innan hon landade på Skolmatsakademin så arbetade Ulrika i uppdrag både som klinisk dietist med övervikt, kostrådgivning och utbildningar men hon har även arbetat med nutritionsrelaterade forskningsprojekt och digitala kvalitetsverktyg inom Stockholms läns landsting. 
Ulrika har rollen som verksamhetsledare med ansvar för kontakt med nätverkets medlemmar, nätverksträffar, inspirationsdagar, utvecklingsprojekt och extern samt intern kommunikation (däribland hemsida och sociala medier).
Med kontor på RISE Research Institutes of Sweden i Göteborg, Västra Götalands län som arbetsfält och bostad i Stockholm är Ulrika ofta på resande fot, antingen ute på studiebesök i någon av kommunerna eller som arrangör av någon inspirations- eller utbildningsdag.

Läs mer om Ulrka på Kost & Närings hemsida >>

Kontaktuppgifter

Ulrika Brunn, verksamhetsledare & Leg. dietist
E-post: E-postadress
Tel: 010-516 66 13

Postadress:
RISE Jordbruk och livsmedel
Att: Skolmatsakademin
Box 5401
Frans Perssons väg 6
402 29 Göteborg

Verksamhetsledningen består även av Skolmatsakademins styrgrupp som finns till hjälp i den övergripande planeringen, vid behovsinventering och i det strategiska arbetet. Styrgruppen består av representanter från nätverkets arbetsgrupp (se nedan) samt från Västra Götalandsregionen.

Styrgruppens medlemmar:

Berit Mattsson, miljöstrateg livsmedel Västra Götalandsregionen
Berit är miljöstrateg inom området livsmedel på Miljöavdelningen på Västra Götalandsregionen. Berit fungerar som Skolmatsakademins länk och koppling till Västra Götalandsregionen som är medfinansiärer och grundare till Skolmatsakademin.
E-post: E-postadress
Tel: 010-441 40 22


Eva Appelqvist, områdeschef Måltid Göteborgs Stad, SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Eva har många års erfarenhet av mat och måltider i kommunal regi, både från mindre kommuner såsom från länets största kommun, Göteborgs stad. Eva är en fena på omvärldsbevakning och fungerar som våra ögon och öron främst mot Göteborgs Stads 10 stadsdelar, där det ständigt puttrar av aktivitet i grytorna.
E-post: E-postadress
Tel: 031-366 00 60


Gunilla Martinsson, kostchef i Munkedals kommun
Gunilla är en utav våra mycket engagerade kostchefer i nätverket som har lång och stor erfarenhet av strategiskt måltidsarbete inom den offentliga sektorn. Gunilla har även ett stort engagemang i branschföreningen Kost & Närings fokusgrupp för förskola och skola.
E-post: E-postadress
Tel: 0524-181 19


Maria Helmersson, projektledare för Måltid Sverige

Maria arbetar på RISE Research Institutes of Sweden med att skapa en nationell arena för matens och måltidens betydelsefulla funktion inom skola, vård och omsorg. Detta för att höja den offentliga måltidens position, samverka kring exempelvis kompetensförsörjning samt forskning och innovation. Maria bidrar i styrgruppen med ett nationellt perspektiv och har många kontakter med både regioner, landsting, lärosäten och forskningsinstitutioner runt om i Sverige.
E-post: E-postadress
Tel: 010-516 67 19


Nathalie Torstensson, kostchef i Lidköpings kommun

Nathalie är en av våra kostchefer i nätverket med fokus på utveckling och dialog kring våra offentliga måltider i länet. I Lidköpings kommun är man inte sena på att testa nya metoder eller tankesätt så länge det kan bidra till en förbättring utav antingen medarbetarnas arbetsmiljö eller matgästernas måltidsupplevelse. Nathalie brinner även, liksom många andra i nätverket, för att kunna servera lokalproducerad och hållbar mat av hög kvalitet till sina matgäster.
E-post: E-postadress
Tel: 0510-77 02 46


Therese Lindh, måltidschef i Bollebygds kommun

Therese arbetar som enhetschef för måltidsenheten i Bollebygds kommun men har även med sig erfarenhet från sin tidigare tjänst som kommundietist i Marks kommun. Hon värdesätter en god kontakt med matgästerna och deras vårdnadshavare, har stor förståelse för de matgäster som har speciella behov, såsom specialkoster av ett eller annat skäl. Therese är även en duktig föreläsare och har vid ett flertal tillfällen hjälpt till att vidareutbilda måltidspersonal på Skolmatsakademins specialkostutbildningar.
E-post: E-postadress
Tel: 033-430 55 75

 

Skolmatsakademins arbetsgrupp utgörs av en kontaktperson i respektive deltagande stadsdel och kommun och det är arbetsgruppen som styr arbetet i vårt nätverk. Alla aktiviteter i Skolmatsakademin görs i samråd med arbetsgruppen, som också bestämmer vilka områden vi ska satsa lite extra på, genom t.ex. utbildningar eller framtagande av pedagogiskt material.

De flesta kontaktpersonerna är kostchefer, men vi har också kockar, rektorer och folkhälsosamordnare med i arbetsgruppen. Då måltiden är tvärvetenskaplig strävar nätverket efter att ha olika yrkesroller representerade bland kontaktpersonerna.

Kontaktpersonerna ansvarar för att samverkan inom området skolmåltider sker i sin medlemskommun/stadsdel.

Kontaktuppgifter till Skolmatsakademins kontaktpersoner i respektive medlemskommun eller medlemsstadsdel finner du på sidan Medlemmar i Skolmatsakademin>>


Publicerad: 2017-04-04 21:36