Styrgrupp och ledning

FV: Maria Helmersson (Måltid Sverige/RISE), Ann-Kristin Löfgren (Åmåls kommun), Berit Mattson (Västra Götalands Regionen), Gunilla Mattson (Munkedals kommun), Elsa Fries (Verksamhetsledare Skolmatsakademin), Nathalie Torstensson (Lidköpings kommun), Anna Löfgren (Härryda kommun). Frånvarande vid fototillfället: Ann-Christine Pinola (Öckerö kommun), Therese Lindh (Bollebygds kommun), Eva Appelqvist (Göteborg stad, SDF Ashim-Frölunda-Högsbo).

Skolmatsakademin är en samverkan av 51 medlemskommuner, stadsdelar och utbildningsaktörer i Västra Götalands Regionen. Beslut om verksamhet och inriktning beslutas av styrgruppen med representanter från medlemsorganisationerna.

 

Hej!

Jag heter Elsa Fries och är verksamhetsledare i Skolmatsakademin. Jag är 31 år, född och uppvuxen utanför Örebro. Jag är utbildad kock och kostekonom, och har bl.a. jobbat som kock inom äldreomsorg och LSS-kollo samt ekologisk bagare. Jag har även drivit eget företag i flera år, Elsas hälsa, där jag hållit föreläsningar och utbildningar inom klimatsmart mat för offentliga kök och restauranger. Jag har även varit talesperson för tankesmedjan Dyraremat,nu!, jobbat som projektledare för ”Hållbara måltider i Örebro län”, samt jobbat som mat- och klimatstrateg i Örebro kommun. På fritiden så roar jag mig med att odla i pallkrage, dansa Lindy hop eller gå på utfärd i naturen. 

Jag håller ihop arbetet i Skolmatsakademin, ansvarar för kontakten med nätverkets medlemmar, nätverksträffar, inspirationsdagar, utvecklingsprojekt, kommunikation med mera. Till daglig dags så sitter jag antingen på kontoret på RISE Research Institutes of Sweden i Göteborg, eller är ute och hälsar på i någon av våra medlemskommuner.

Kontakt:

E-post: E-postadress

Tfn: 010-516 66 13

RISE Jordbruk och livsmedel
Att: Skolmatsakademin
Box 5401
Frans Perssons väg 6
402 29 Göteborg

Verksamhetsledningen består även av Skolmatsakademins styrgrupp som finns till hjälp i den övergripande planeringen, vid behovsinventering och i det strategiska arbetet. Styrgruppen består av representanter från nätverkets arbetsgrupp (se nedan) samt från Västra Götalandsregionen.

Styrgruppens medlemmar:

Anna Löfgren Adén, miljöutvecklare Måltidsservice Härryda kommun

Anna jobbar till vardags med  miljöfrågor kopplade till måltiderna i den offentliga regin. Hon rör sig vant mellan frågor som matsvinn och klimatpåverkan och har spännande idéer kring hur man kommer framåt i dessa frågor.
E-post: E-postadress
Tel: 031-724 69 26


AnnChristin Pinola, rektor Brattebergsskolan, Öckerö

AnnChristin är rektorn som lärde alla oss andra att se vilket guldägg som skolmåltiden egentligen är. AnnChristin är pionjär inom området schemalagd skollunch på lektionstid och är även en flitigt anlitad inspiratör och föreläsare på ämnet.
E-post: E-postadress
Tel: 031-97 63 06


Ann-Kristin Lövqvist, folkhälsostrateg Åmåls kommun

Ann-Kristin är folkhälsostrategen som arbetat i många olika kommuner i länet och i varje kommun också sett till att Skolmatsakademin blivit en naturlig del av folkhälso- och måltidsarbetet. Med sitt kontaktnät och sin erfarenhet bidrar hon till att ständigt lyfta folkhälsoaspekten av skolmåltiderna.
E-post: E-postadress
Tel: 0532-17089


Berit Mattsson, miljöstrateg livsmedel Västra Götalandsregionen

Berit är miljöstrateg inom området livsmedel på Miljöavdelningen på Västra Götalandsregionen. Berit fungerar som Skolmatsakademins länk och koppling till Västra Götalandsregionen som är medfinansiärer och grundare till Skolmatsakademin.
E-post: E-postadress
Tel: 010-441 40 22


Eva Appelqvist, områdeschef Måltid Göteborgs Stad, SDF Askim-Frölunda-Högsbo

Eva har många års erfarenhet av mat och måltider i kommunal regi, både från mindre kommuner såsom från länets största kommun, Göteborgs stad. Eva är en fena på omvärldsbevakning och fungerar som våra ögon och öron främst mot Göteborgs Stads 10 stadsdelar, där det ständigt puttrar av aktivitet i grytorna.
E-post: E-postadress
Tel: 031-366 00 60


Gunilla Martinsson, kostchef i Munkedals kommun

Gunilla är en utav våra mycket engagerade kostchefer i nätverket som har lång och stor erfarenhet av strategiskt måltidsarbete inom den offentliga sektorn. Gunilla har även ett stort engagemang i branschföreningen Kost & Närings fokusgrupp för förskola och skola.
E-post: E-postadress
Tel: 0524-181 19


Maria Helmersson, projektledare för Måltid Sverige

Maria arbetar på RISE Research Institutes of Sweden med att skapa en nationell arena för matens och måltidens betydelsefulla funktion inom skola, vård och omsorg. Detta för att höja den offentliga måltidens position, samverka kring exempelvis kompetensförsörjning samt forskning och innovation. Maria bidrar i styrgruppen med ett nationellt perspektiv och har många kontakter med både regioner, landsting, lärosäten och forskningsinstitutioner runt om i Sverige.
E-post: E-postadress
Tel: 010-516 67 19


Nathalie Torstensson, kostchef i Lidköpings kommun

Nathalie är en av våra kostchefer i nätverket med fokus på utveckling och dialog kring våra offentliga måltider i länet. I Lidköpings kommun är man inte sena på att testa nya metoder eller tankesätt så länge det kan bidra till en förbättring utav antingen medarbetarnas arbetsmiljö eller matgästernas måltidsupplevelse. Nathalie brinner även, liksom många andra i nätverket, för att kunna servera lokalproducerad och hållbar mat av hög kvalitet till sina matgäster.
E-post: E-postadress
Tel: 0510-77 02 46


Simone Saul, kostchef i Uddevalla kommun
Simone är kostchefen som har erfarenhet både från den offentliga och den privata restaurangsfären och är inte rädd för att marknadsföra våra offentliga måltidsverksamheter lite extra.
E-post: E-postadress
Tel: 0522-69 70 73


Therese Lindh, måltidschef i Bollebygds kommun

Therese arbetar som enhetschef för måltidsenheten i Bollebygds kommun men har även med sig erfarenhet från sin tidigare tjänst som kommundietist i Marks kommun. Hon värdesätter en god kontakt med matgästerna och deras vårdnadshavare, har stor förståelse för de matgäster som har speciella behov, såsom specialkoster av ett eller annat skäl. Therese är även en duktig föreläsare och har vid ett flertal tillfällen hjälpt till att vidareutbilda måltidspersonal på Skolmatsakademins specialkostutbildningar.
E-post: E-postadress
Tel: 033-430 55 75

 

Senast uppdaterad: 2018-01-23 15:43