Våra medlemmar

Nedan finner du kontaktuppgifter till oss som är kontaktpersoner hos respektive deltagande kommun, stadsdel eller utbildningsaktör under verksamhetsåret 2018.

Mycket av Skolmatsakademins arbete och verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte, goda exempel, att lära av varandra och att slippa uppfinna hjulet gång på gång. Alla våra medlemmar har sina egna unika förutsättningar, politiska målsättningar, organisatoriska omständigheter och smarta lösningar som vi kan inspireras av för att komma framåt inom skolmåltiderna.

Kontakta gärna någon av oss ifall du har frågor om våra skolmåltider eller det arbete vi bedriver inom Skolmatsakademin!

David Fransson,
T.f kostchef
E-postadress
Tel: 072-577 29 70
Janita Nilsson,
Lärare i Hem- och konsumentkunskap
E-postadress
Tel: 0322-61 64 11
Göran Wahlgren,
Kostchef
E-postadress
Tel: 0531-52 61 38
Jennie Wessbo,
Verksamhetschef och Lokalstrateg
E-postadress
Tel: 033-430 55 75
Mariann Hult,
Verksamhetsutvecklare
E-postadress
Tel: 033-35 89 26
Christine Harnell,
Kost- och lokalvårdschef
E-postadress
Tel: 0534-190 55
Kerstin Johnsson,
Kostchef
E-postadress
Tel: 0515-88 54 38
Agneta Wallander,
Kostchef
E-postadress
Tel: 070-450 85 66
Ingela Hansson,
Vikarierande chef Måltid
E-postadress
Tel: 0528-56 75 26
Ulf Andersson,
Utvecklingsledare barn & utbildning
E-postadress
Tel: 0551-361 47
Gunilla Gilley,
Samordnare Måltid
E-postadress
Tel: 031-365 29 57
Eva Edgren,
Enhetschef Måltidsservice
E-postadress
Tel: 031-366 00 61
Ingrid Klint,
Enhetschef Måltidsservice
E-postadress
Tel: 031 - 365 70 68
Jonas Dahlin,
Enhetschef Intern service,
Projektansvarig Lärande Hållbara Måltider
E-postadress
Tel: 031-365 80 44
Katarina Rosendahl,
Måltidschef
E-postadress
Tel: 031-36 686 25
Clara Erlandsson,
Kostekonom
E-postadress
Tel: 031-366 10 29 
Marie Ellison
Enhetschef Intern service Måltid
E-postadress
Tel: 031-366 49 85
Jessica Ahrnberg,
Enhetschef Måltid
E-postadress
Tel: 031-365 42 63 
Christer Berg,
Kostchef
E-postadress
Tel: 0513-172 18
Ulrika Aleniusson,
Kostchef
E-postadress
Tel: 0503-352 34
Anna Lind,
Kostutvecklare
E-postadress
Tel: 031-724 61 23
Ingegerd Eklund,
Kostchef
E-postadress
Tel: 0505-171 27
Johan Sjöholm,
Utvecklingsledare folkhälsa
E-postadress
Tel: 0303-23 90 87
Katarina Hultstrand,
Kostansvarig
E-postadress
Tel: 0520-52 57 50
Maria Lindberg,
Servicechef
E-postadress
Tel: 0302-52 17 96
Nathalie Thorstensson,
Kostchef
E-postadress
Tel: 0510-77 02 46
Anethe Johansson,
Kostchef
E-postadress
Tel: 0520-65 97 10
Ann-Sofie Pettersson,
Biträdande kostchef
E-postadress
Tel: 0523-61 34 85
Majlis Häljeskog,
Kostchef
E-postadress
Tel: 0501-75 61 51
Katarina Valeria Petersson,
Verksamhetschef Kost- och Städservice
E-postadress
Tel: 0320-21 76 55
Martin Zetterström,
Kostchef
E-postadress
0530-180 71
Gunilla Martinsson,
Kostchef
E-postadress
Tel: 0524-181 19
Sarah Bengtsson,
Verksamhetschef Måltid
E-postadress
Tel: 031- 315 14 06
Charlotte Odhe,
Kostchef
E-postadress
Tel: 0304-33 43 95
Susanne Belfrage,
Köksmästare Vallhamraskolan
E-postadress
Tel: 031-792 14 76
Katarina Lundqvist,
Husmor
E-postadress
Tel: 031-63 19 07
Kristina Palm,
Avdelningschef, kost
E-postadress
Tel: 0511-327 82
Helena Gustavsson,
Måltidschef
E-postadress
Tel: 0500-49 87 39
Anna Wejdin,
Funktionschef Måltid
E-postadress
Tel: 0303-73 86 25
Niclas Elwing-Saxius,
Enhetschef
E-postadress
Tel: 0504-181 81
Sandra Teike,
Kostplanerare
E-postadress
Tel: 0502-60 63 02
Emma Wallin,
Områdeschef Kost
E-postadress
Tel: 0325-57 61 57
Mona Sundell,
Servicelagschef Östra Skolområdet
E-postadress
Tel: 0520-49 54 38
Kerstin Askenberg Johnsson,
Kostchef
E-postadress
Tel: 0506-180 70
Simone Saul,
Kostchef
E-postadress
Tel: 0522-69 70 73
Anna-Lena Johansson,
Verksamhetschef kost
E-postadress
Tel: 0321-59 52 04
Ann-Kristin Torstensson,
Kostchef
E-postadress
Tel: 0512-313 21
Lisbeth Johansson,
Produktionsledare Kostenheten
E-postadress
Tel: 0322-600 840
Anna-Karin Svensson,
Kostchef
E-postadress
Tel: 0521-72 13 01
Ann-Kristin Lövqvist,
Folkhälsostrateg
E-postadress
Tel: 0532-170 89
Terese Törnqvist,
Kostchef
E-postadress
Tel: 031-97 88 32