Ämnesområde
Här kan du hitta statistik om Västra Götaland och dess invånare samt utvärderings- och analysrapporter m.m.
Hitta statistik och rapporter om folkmängd, befolkningsprognoser, befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.
Hitta statistik och rapporter om konjunktur, BRP, befolkingen och sjukvårdens ekonomi.
Hitta statistik och rapporter inom området forskning och utveckling.
Hitta statistik och rapporter om befolkningens kulturvanor, fakta om scenkonstinstitutioner, kultursatsningar och turistfakta.
Hitta statistik och rapporter inom miljöområdet.
Hitta statistik och rapporter om gränspendlare och handel mellan Norge och Sverige samt om befolkningen i gränsregionen.
Hitta statistik och rapporter om näringslivet i Västra Götaland.
Hitta statistik och rapporter om personal anställd i Västra Götalandsregionen.
Hitta statistik och rapporter om godstrafik, infrastrukturen och kollektivtrafiken i Västra Götaland.
Hitta statistik och rapporter om befolkningens utbildning, arbetslöshet och sysselsättning.
Hitta statistik och rapporter om vården, åsikter om vården, befolkningens hälsa, läkemedel, tandvård m.m.
Undergrupp
Publikationstyp
Utgiven av
Sorting

Statistik 39

Rapporter 178