Ämnesområde
Här kan du hitta statistik om Västra Götaland och dess invånare samt utvärderings- och analysrapporter m.m.
Hitta statistik och rapporter om folkmängd, befolkningsprognoser, befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.
Hitta statistik och rapporter om konjunktur, BRP, befolkingen och sjukvårdens ekonomi.
Hitta statistik och rapporter inom området forskning och utveckling.
Hitta statistik och rapporter om befolkningens kulturvanor, fakta om scenkonstinstitutioner, kultursatsningar och turistfakta.
Hitta statistik och rapporter inom miljöområdet.
Hitta statistik och rapporter om gränspendlare och handel mellan Norge och Sverige samt om befolkningen i gränsregionen.
Hitta statistik och rapporter om näringslivet i Västra Götaland.
Hitta statistik och rapporter om personal anställd i Västra Götalandsregionen.
Hitta statistik och rapporter om godstrafik, infrastrukturen och kollektivtrafiken i Västra Götaland.
Hitta statistik och rapporter om befolkningens utbildning, arbetslöshet och sysselsättning.
Hitta statistik och rapporter om vården, åsikter om vården, befolkningens hälsa, läkemedel, tandvård m.m.
Undergrupp
Publikationstyp
Utgiven av

Statistik 39

Verksamhetsanalys - Hälso- och sjukvård

Verksamhetsanalys - Hälso- och sjukvård

Verksamhetsanalysen är ett interaktivt verktyg som visar viktiga delar av hälso- och sjukvården i Västra Götaland som till exempel medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, befolkningens och patienternas syn på vården, fakta om sjukvården, tillgänglighet m.m.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 9 april 2017

Statistikdatabasen

Statistikdatabasen

Statistikdatabas med möjlighet att göra egna urval baserat på kön, ålder, geografi m.m. Innehåller bl.a. befolkningsdata, personaldata, gränsstatistik Norge/Sverige m.m.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 8 april 2017

Regionfakta - Statistik om Västra Götland

Regionfakta - Statistik om Västra Götland

Statistik om Västra Götaland och andra län inom områden som t.ex. näringsliv, utbildning, politik m.m.

Öppna webbplats

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 7 april 2017

Flytktingstatistik

Flytktingstatistik

Sida som uppdateras varje månad med ett urval av den senaste statistiken från Migrationsverket för kommunerna i Västra Götaland.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 6 april 2017

Hälsoläget

Hälsoläget

Websida om befolkningens hälsa, livsvillkor och levnadsvanor i de fem olika hälso- och sjukvårdsnämndområdena i Västra Götaland.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 6 april 2017

Arbetsmarknadsläget Västra Götaland

Arbetsmarknadsläget Västra Götaland

Sida som uppdateras varje månad med ett urval av den senaste arbetsmarknadsstatistiken från Arbetsförmedlingen för Västra Götaland.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 6 april 2017

Munin - Primärvårdskvalitet

Munin - Primärvårdskvalitet

Munin är ett uppföljningssystem av indikatorerna för VG Primärvård. Indikatorerna är ett stöd i verksamhetens eget förbättringsarbete och som ger möjlighet till jämförelser mellan vårdcentraler och att följa indikatorer över tid.

Öppna webbplats

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 5 april 2017

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 5 april 2017

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 5 april 2017

Kvartalen - Kvalitetsjämförelse mellan sjukhus

Kvartalen - Kvalitetsjämförelse mellan sjukhus

Kvartalen är ett webbaserat system som redovisar kvalitet i sjukhusvården och möjliggör jämförelser mellan sjukhus.

Öppna webbplats

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 4 april 2017

Vården i siffror

Vården i siffror

Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård framtaget av SKL.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 3 april 2017

Kreaktor - Information om ekomoniska stöd från Kulturnämnden

Kreaktor - Information om ekomoniska stöd från Kulturnämnden

På Kreaktor hittar du samlad information om de ekonomiska stöd som Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar. Här få du veta hur pengar fördelas till kultur, vilka aktörer, för vad och var i Västra Götaland.

Öppna webbplats

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 22 mars 2017

Psykiatrikompassen - Psykiatrikvalitet

Psykiatrikompassen - Psykiatrikvalitet

Psykiatrikompassen visar jämförelser av kvaliteten i olika landsting/regioner och på olika vårdenheter. Man kan också följa hur kvaliteten utvecklas över tid.

Öppna webbplats

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 15 februari 2017

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 15 februari 2017

Folkhälsoenkäten

Folkhälsoenkäten

Resultat för Västra Götaland från Folkhälsomyndighetens enkät "Hälsa på lika villkor?".

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 12 januari 2017

CAN- drogvaneundersökning

CAN- drogvaneundersökning

Reultat från CAN-undersökningen 2016 där det ställdes frågor till unga i Västra Götaland om deras syn på livet, alkohol och droger.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 12 januari 2017

Svenska hamnar

Svenska hamnar

Hamnstatistik från medlemsföretag i Sveriges hamnar.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 5 januari 2017

Turistrådet Västsverige

Turistrådet Västsverige

Här finns bl.a. inkvarteringsstatistik, besöksnäringsindex och resevaneundersökningar.

Öppna webbplats

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 5 januari 2017

Inkvarteringsstatistik SCB

Inkvarteringsstatistik SCB

Statistiken visar månadsvis gästnätter, kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 5 januari 2017

Databasen FRIDA: Nyckeltal för kollektivtrafik

Databasen FRIDA: Nyckeltal för kollektivtrafik

Uppgifter för kollektivtrafiken om kvalité, miljö, tillgänglighet och säkerhet.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 5 januari 2017

Statistik om fordon, gods, resvanor m.m.

Statistik om fordon, gods, resvanor m.m.

Statistik om trafik och transport, gods och resvanor.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 4 januari 2017

Post och telestyrelsen, statistikportal

Post och telestyrelsen, statistikportal

Statistikportal för telekom, mobiltäckning och bredband.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 4 januari 2017

Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för kulturanalys ansvarar för den officiella statistiken på kulturområdet: museer, samhällets utgifter för kultur, studieförbund och kulturmiljövård. Dessutom har Kulturanalys i uppdrag att utveckla officiell statistik för scenkonst, bild, form

Öppna webbplats

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 4 januari 2017

Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådets uppgift är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. Här finns statistik om verksamheten på folkhögskolor och studieförbund.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 4 januari 2017

Kollektivtrafik, länsstatistik

Kollektivtrafik, länsstatistik

Statstik på länsnivå om kollektivtrafikens ekonomi, utbud, resor, fordon

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 2 januari 2017

Statistikdatabasen Befolkningsprognos

Statistikdatabasen Befolkningsprognos

Befolkningsprognos på kommunnivå till 2025 och på HSN, regiondel och Västra Götalandsnivå till 2030. Uppdelat kön och ett-års åldersklasser.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 1 januari 2017

Statistikdatabasen Personalstatistik VGR

Statistikdatabasen Personalstatistik VGR

Anställda, lönenivåer, sjukfrånvaro och medelålder för olika personalkategorier i Västra Götalandsregionen.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 1 januari 2017

Statistikdatabasen Arbetsmarknad

Statistikdatabasen Arbetsmarknad

Sysselsättningsdata per bransch, pendlingsstatistik och yrkesstatistik.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 1 januari 2017

Statistikdatabasen Gränsstatistik Norge/Sverige

Statistikdatabasen Gränsstatistik Norge/Sverige

Uppgifter om pendlingar och flyttningar mellan Norge / Sverige samt befolkningsstatistik och sysselsättningstal för människor i gränsregionen.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 1 januari 2017

Statistikdatabasen Demografi

Statistikdatabasen Demografi

Uppgifter om folkmängd, flyttningar, födda och döda i Västra Götaland.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 1 januari 2017

Regionfakta Kultur och Fritid

Regionfakta Kultur och Fritid

Statistik om fritidshus, boklån, museér m.m.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 31 december 2016

Regionfakta Regional ekonomi

Regionfakta Regional ekonomi

Statistik om BRP, lönesummor, inkomster, investeringar och skattesatser.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 31 december 2016

Regionfakta Miljö

Regionfakta Miljö

Statistik om naturskyddade områden, klimatpåverkande utsläpp per invånare m.m.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 31 december 2016

Regionfakta Infrastruktur

Regionfakta Infrastruktur

Statstik om belagd väg, personbilar i trafik, gods och sjöfart.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 31 december 2016

Regionfakta Utbildning

Regionfakta Utbildning

Statistik om utbildninsnivå, högskolestudier och studiecirkeldeltagande.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 31 december 2016

Regionfakta Näringsliv

Regionfakta Näringsliv

Statistik om arbetsställen, branschstruktur, nystartade företag, konkurser, sysselsättning m.m.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 31 december 2016

Regionfakta Arbete

Regionfakta Arbete

Statistik om sysselsättning, arbetslösa och pendling.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 31 december 2016

Regionfakta Befolkning&Hushåll

Statistik om befolkning, flyttningar, bostäder, inkomster m.m.

Öppna statistikverktyg

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 31 december 2016

Gränshandelsundersökning Norge- HUI

Gränshandelsundersökning Norge- HUI

Rapport om HUI Researchs undersökning om den norska gränshandeln.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 25 maj 2015

Rapporter 104

Väntetider och Tillgänlighet - Lägesrapport

Väntetider och Tillgänlighet - Lägesrapport

Lägeserapporten redovisar hur väl VGR motsvarar vissa vårdgarantier (nationella och regionala), nationella överenskommelser och regionala mål ägnade att förkorta väntetiderna och förbättra tillgängligheten

Öppna webbplats

Skapad av Victor Nordling
Senast ändrad 28 april 2017

Kompetenslandskapetes omvandling mot industri 4.0

Kompetenslandskapetes omvandling mot industri 4.0

Västsvensk tillverkningsindustri står inför omfattande utmaningar och möjligheter. Denna förstudierapport försöker tangera frågeställningar om kompetens, utvecklingstendenser och vilka strategier vi ska ha för att analysera industrins kompetensbehov.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 28 april 2017

Toward a Megaregion of Western Scandinavia

Toward a Megaregion of Western Scandinavia

This report brings together some examples of development work in West Sweden. It has been taken forward in the process of the OECD Territorial Review for Megaregion Western Scandinavia, also including the Oslo region and Skåne/Öresund.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 26 april 2017

Utvärdering Brewhouse och Music Factory

En utvärdering av Music Development Factory AB som driver projektet Tillväxt med musiknäringen som verktyg och Brewhouse (inkubatorn) har genomförts. Bägge aktörerna arbetar med att öka kunskapen och kompetensen hos individer som arbetar med musik.

Öppna pdf

Skapad av Monica Emanuelsson
Senast ändrad 10 april 2017

Delregionala tillväxtmedel 2016

Delregionala tillväxtmedel 2016

Uppföljningsrapporten belyser 2016 års delregionala medel som fördelas årligen i enlighet med regionutvecklingsnämndens, miljönämndens respektive kulturnämndens detaljbudgetar till kommunalförbund och BRG.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 31 mars 2017

Västra Götalands mest kulturella stad

Västra Götalands mest kulturella stad

Västra Götalandsregionen är en ledande kulturregion och att deltagandet i kulturlivet ska öka är ett prioriterat mål. Rapporten beskriver invånarnas kulturvanor i Västra Götaland med nationell utblick utifrån resultatet från SOM-undersökningarna.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 17 mars 2017

Utveckling Västra Götaland kvartal 4:2016

Utveckling Västra Götaland kvartal 4:2016

Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 2 mars 2017

Väntetider och patientenkäter vid regionens akutmottagningar

Väntetider och patientenkäter vid regionens akutmottagningar

Socialstyrelsens årliga rapport om väntetider på akutmottagningar visar fortsatt långa ledtider samtidigt som resultatet av den nationella patientenkäten från akutmottagningar visar relativt nöjda patienter.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 1 mars 2017

Förutsättningar och utmaningar för långsiktig kompetensförsörjning i Boråsregionen

Förutsättningar och utmaningar för långsiktig kompetensförsörjning i Boråsregionen

Rapporten beskriver förutsättningar och utmaningar för den långsiktiga kompetensförsörjningen i Boråsregionen med sikte på år 2025.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 27 februari 2017

Uppföljning av TD ungdomsprojekt 2015-2016

Uppföljning av TD ungdomsprojekt 2015-2016

Uppföljning av TD ungdomsprojekt, som möjliggör en tillfällig anställning på Västra Götalandsregionens TD-enhet för unga mellan 20-25 år som varit arbetssökande längre än 6 månader.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 20 februari 2017

Följeforskning LivsmedelsAcceleratorn

Följeforskningens syfte var att genomföra kvalitativa mätningar av LivsmedelsAcceleratorns måluppfyllelse. Projektets övergripande mål är att stärka hållbar utveckling och tillväxt i livsmedelsbranschen i Västra Götaland.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 17 februari 2017

Förutsättningar och utmaningar för långsiktig kompetensförsörjning i Skaraborg

Förutsättningar och utmaningar för långsiktig kompetensförsörjning i Skaraborg

Rapporten beskriver förutsättningar och utmaningar för den långsiktiga kompetensförsörjningen i Skaraborg med sikte på år 2025.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 13 februari 2017

Förutsättningar & utmaningar för långsiktig kompetensförsörjning i Göteborgsregionen

Förutsättningar & utmaningar för långsiktig kompetensförsörjning i Göteborgsregionen

Rapporten beskriver förutsättningar och utmaningar för den långsiktiga kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen med sikte på år 2025.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 20 januari 2017

Entreprenörskapsbarometern

Entreprenörskapsbarometern

Entreprenörskapsbarometern 2016 är Sveriges mest omfattande attitydundersökning om inställningen till att starta och driva företag. I denna rapport visas resultaten för Västra Götaland om inget annat anges.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 18 januari 2017

Life Science sektorn i Västra Götaland

Life Science sektorn i Västra Götaland

Den här rapporten visar utvecklingen inom Life Science sektorn i Västra Götaland. Fokus ligger på sysselsättningens utveckling.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 17 januari 2017

Öppna jämförelser- Folkhälsa

Öppna jämförelser- Folkhälsa

SKL har tillsammans med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tagit fram Öppna jämförelser kring folkhälsa.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 17 januari 2017

Towards a Megaregion of Western Scandinavia - West Sweden

Towards a Megaregion of Western Scandinavia - West Sweden

Denna rapport är ett underlag till OECD:s Terriotorial Review över megaregionen Western Scandinavia, området Öresund-Västsverige-Oslo. Den behandlar strukturella förutsättningar och utvecklingstendenser i Västsverige.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 16 januari 2017

Utvärdering Sweden Game Arena

En utvärdering har genomförts av projektet Sweden Game Arena - positionering och nodsamverkan för internationell konkurrenskraft.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 10 januari 2017

Keminindustrins kompetensförsörjning i Västra Götaland

Keminindustrins kompetensförsörjning i Västra Götaland

Rapporten visar de utmaningar kemiindustrin i Västra Götaland står inför avseende framtida kompetensförsörjning, men ger också underlag för en fortsatt dialog med företagen kring efterfrågestyrd kompetensförsörjning.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 10 januari 2017

SOM-institutet

SOM-institutet

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför årligen enkätundersökningar och flera frågor om fritids- och kulturvanor inkluderas. Varje år publicerar SOM institutet rapporter som beskriver kulturvanor i Sverige och Västra Götaland.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 3 januari 2017

Öppna jämförelser- Kollektivtrafik

Öppna jämförelser- Kollektivtrafik

SKL jämför kollektivtrafiken i Sverige vad gäller utbud, resandet, miljöpåverkan, tillgänglighet för funktionshindrade, nöjdhet och ekonomi.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 23 december 2016

Förutsättningar och utmaningar för långsiktig kompetensförsörjning i Fyrbodal

Förutsättningar och utmaningar för långsiktig kompetensförsörjning i Fyrbodal

Rapporten beskriver förutsättningar och utmaningar för den långsiktiga kompetensförsörjningen i Fyrbodal med sikte på år 2025.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 9 december 2016

Vision Västra Götaland 2016

Vision Västra Götaland 2016

Västra Götalandsregionen samarbetar med SOM-institutet om återkommande undersökningar riktade till invånarna i Västra Götaland. I rapporten presenteras invånarnas syn på frågor som knyter an till Västra Götalandsregionens vision om det goda livet.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 1 december 2016

Strukturomvandling och automatisering - Konsekvenser på regionala arbetsmarknader

Strukturomvandling och automatisering - Konsekvenser på regionala arbetsmarknader

Rapporten försöker svara på frågor som t.ex. vad händer om stora yrkesgrupper framöver ersätts av olika digitala och tekniska system och om det finns skillnader inom ett land och inom regioner i vilket genomslag en sådan process i så fall får.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 25 november 2016

Utveckling Västra Götaland kvartal 3:2016

Utveckling Västra Götaland kvartal 3:2016

Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 22 november 2016

Kollektivtrafikbarometern

Kollektivtrafikbarometern

En branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning av Svensk kollektivtrafik.

Öppna webbplats

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 22 november 2016

Konjunkturbarometer för Västra Götaland höst 2016

Konjunkturbarometer för Västra Götaland höst 2016

Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en enkät till drygt 1 000 företaginom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport och logistik, partihandel, företagstjänster samt IT-tjänster.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 17 november 2016

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014

Rapport från Göteborgsstad om skillnader i livsvillkor.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 16 november 2016

Uppföljning av Etableringsstöd life science

Uppföljning av Etableringsstöd life science

Projektet "Etableringsstöd life science" drivs av Business Region Göteborg med övergripande målet att främja tillväxten och öka sysselsättningen i Västra Götalands life science-sektor.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 2 november 2016

Livsmedelssektorn i Västra Götaland 2007 - 2014

Livsmedelssektorn i Västra Götaland 2007 - 2014

I rapporten beskrivs livsmedelssektorn utifrån sysselsättning, utbildningsnivå, företagsstruktur samt specialiseringsgrad jämfört mellan delregioner samt andra regioner i Sverige.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 26 oktober 2016

Transport och logistiksektorn i Västra Götaland

Transport och logistiksektorn i Västra Götaland

I rapporten beskrivs Transport- och logistiksektorn utifrån sysselsättning, utbildningsnivå, företagsstruktur samt specialiseringsgrad jämfört mellan delregioner samt andra regioner i Sverige.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 26 oktober 2016

Fordonssektorn i Västra Götaland 2007 - 2014

Fordonssektorn i Västra Götaland 2007 - 2014

I rapporten beskrivs Fordonssektorn utifrån sysselsättning, utbildningsnivå, företagsstruktur samt specialiseringsgrad jämfört mellan delregioner samt andra regioner i Sverige.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 26 oktober 2016

Benchmarking - Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus jämförs med fem sjukhus

Benchmarking - Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus jämförs med fem sjukhus

Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus jämförs mot fem sjukhus i motsvarande storlek

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 13 oktober 2016

Uppföljning av Handelshögskolans entreprenörsutbildning KBE

Uppföljning av Handelshögskolans entreprenörsutbildning KBE

Syftet med den djupare uppföljningen av Handelshögskolans Entreprenörsutbildning(KBE) är att få aktuell kunskap om projektet och hur projektet har utvecklats.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 29 september 2016

Västra Götalands funktionella geografi - befolkning, arbete och boende

Västra Götalands funktionella geografi - befolkning, arbete och boende

Denna kartläggning ger en övergripande bild av regionen och dess delregioner ur ett rumsligt och funktionellt perspektiv och kartlägger geografiska lokaliseringar av t.ex. befolkning, tätorter, näringsliv samt var och hur flöden mellan tätorter sker.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 28 september 2016

Utvärdering av kulturstrategiska uppdrag 2013-2015

Utvärdering av kulturstrategiska uppdrag 2013-2015

Rapporten beskriver och analyserar resultaten av kulturstrategiska uppdrag 2013-2015.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 23 september 2016

Att motverka skolmisslyckanden

Att motverka skolmisslyckanden

Denna rapport ger dels en samlad bild av hur skolresultaten utvecklats i Västra Götaland och hur stora skillnader mellan Västra Götalands delregioner är. Den sammanfattar även aktuella förklaringsmodeller till varför skolresultaten försämrats.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 15 september 2016

Utveckling av vårdproduktion - analys av remissinflöde

Utveckling av vårdproduktion - analys av remissinflöde

En analys av hur faktorer som påverkar vårdproduktion samvarierar och förändrats över tid. Iden fortsatta analysen fokuserades på faktorn antal accepterade remisser och vad som samvarierade med den.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 25 augusti 2016

Utveckling Västra Götaland kvartal 2:2016

Utveckling Västra Götaland kvartal 2:2016

Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 25 augusti 2016

Nöjd samarbetsindex

Nöjd samarbetsindex

En mätning av externa samarbetspartners upplevda nöjdhet i kontakterna med Västra Götalandsregionens koncernkontor.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 24 augusti 2016

Kulturvanor i svenska städer

Kulturvanor i svenska städer

SOM-institutet presenterar i denna rapport kulturindex i svenska städer för flera kulturvanor. Rapporten beställdes avkulturchefen i Västra Götalandsregionen 2016.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 22 augusti 2016

Uppföljning vårdval höft och knä i Stockholms läns landsting

Uppföljning vårdval höft och knä i Stockholms läns landsting

Uppföljning av effekter efter genomförande av vårdepisodersättning och vårdval för höft- och knäprotesoperationer.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 1 augusti 2016

Utvärdering Biogas Väst och programmet för biogasutveckling i Västra Götaland

Utvärdering Biogas Väst och programmet för biogasutveckling i Västra Götaland

Utvärderingen beskriver och värderar processen, måluppfyllelse, aktiviteter samt resultat och förväntade effekter. Även programlogiken ska gås igenom. Detta gäller såväl handlingsprogrammen som Biogas Väst.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 8 juli 2016

Utvärdering av handlingsprogram för hållbar tillväxt

Utvärdering av handlingsprogram för hållbar tillväxt

Utvärderingen belyser genomförandet och resultat från fyra handlingsprogram: hållbara transporter, hållbar energi, livsmedel och gröna näringar samt fife Science. Separata bilagor finns för respektive program.

Öppna pdf

Skapad av Monica Emanuelsson
Senast ändrad 8 juli 2016

Befolkningsprognos Västra Götaland 2016-20130

Befolkningsprognos Västra Götaland 2016-20130

Kort sammanställning av befolkningsprognosen 2016-2030 för Västra Götaland.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 7 juli 2016

Samverka mera!

Samverka mera!

Syftet med denna rapport är att kartlägga samverkan mellan VGR och den sociala ekonomin samt beröra förutsättningar för utveckling. Insamling av material har skett genom utskick av webbenkäter.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 1 juli 2016

Jämställd regional tillväxt?

Jämställd regional tillväxt?

En sammanställning av aktuell statistik inom områden som t.ex. befolkningsutveckling, utbildning och arbetsmarknad.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 28 juni 2016

Uppföljning och effektanalys av Västra Götalandsregionens företagsstöd

Uppföljning och effektanalys av Västra Götalandsregionens företagsstöd

Syftet med den fördjupade uppföljningen är att fånga resultat och eventuella effekter av Västra Götalandsregionens olika företagsstöd.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 15 juni 2016

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland 2025

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland 2025

I denna rapport presenteras en prognos över Västra Götalands kompetensförsörjning fram till år 2025. Rapporten ger en översikt av läget på arbetsmarknaden idag och utsikterna för framtiden.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 13 juni 2016

Kan vi gå före? Unga vuxna i Västra Götaland.

Kan vi gå före? Unga vuxna i Västra Götaland.

1000 unga vuxna i Västra Götaland om hur de lever i dag och om hur de ser på sin och samhällets framtid.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 9 juni 2016

En region för alla! Genomgång av kompetensplattform Västra Götaland

En region för alla! Genomgång av kompetensplattform Västra Götaland

Genomgången av den regionala kompetensplattformen i Västra Götaland har till syfte att få en ökad kunskap samt skapa förutsättningar för utveckling med fokus på organisering, samverkan och aktiviteter.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 6 juni 2016

Utvärdering av maritima klustret

Utvärdering av maritima klustret

Utvärderingen ska lyfta förutsättningar för utveckling av det maritima klustret och visa på hur arbetet kan prioriteras utifrån aktuella styrdokument samt det arbete som pågår i första hand på nationell nivå.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 6 juni 2016

Utvärdering av Västra Götalands regionala kulturplan 2013-2015

Utvärdering av Västra Götalands regionala kulturplan 2013-2015

Rapporten sammanfattar resultat av prioriterade insatser i kulturplan 2013-2015 och reflekterar kring måluppfyllelse.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 31 maj 2016

Konjunkturbarometer för Västra Götaland vår 2016

Konjunkturbarometer för Västra Götaland vår 2016

Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en enkät till drygt 1 000 företag inom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport och logistik, partihandel, företagstjänster samt IT-tjänster.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 19 maj 2016

Utveckling Västra Götaland kvartal 1:2016

Utveckling Västra Götaland kvartal 1:2016

Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 19 maj 2016

Sammanfattning av kvanitativ uppföljning 2013-2015 till Statens Kulturråd

Sammanfattning av kvanitativ uppföljning 2013-2015 till Statens Kulturråd

Rapporten sammanfattar resultat och illustrerar utvecklingen över tid över ekonomi, utställningar, föreställningar och programaktiveteter för 23 kulturverksamheter.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 3 maj 2016

Utvärdering av insatser inom omställning och förnyelse

Utvärdering av insatser inom omställning och förnyelse

Utvärderingen fokuserar på insatser för omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal i samband med Saab Automobiles konkurs.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 18 april 2016

Delregionala tillväxtmedel 2015

Delregionala tillväxtmedel 2015

Uppföljningen belyser de delregionala medel som fördelas årligen till kommunalförbunden och Business Region Göteborg i enlighet med regionutvecklingsnämndens, miljönämndens respektive kulturnämndens detaljbudgetar.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 11 april 2016

Följeforskning sociala investeringsmedel

Följeforskning sociala investeringsmedel

Följeforskningen har fokus på Västra Götalandsregionens satsning på sociala investeringsmedel i syfte att vara ett stöd samt föreslå hur genomförandet kan utvecklas.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 9 mars 2016

Uppföljning strategisk forskningssamverkan

Uppföljning strategisk forskningssamverkan

Uppföljningen av projekten Strategisk forskningssamverkan har genomförts med i första hand fokus på utvecklingen av samverkan mellan lärosätena som projekten resulterat i.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 5 mars 2016

2015 års återrapportering av Västra Götaland 2020

2015 års återrapportering av Västra Götaland 2020

Återrapporteringen tas fram i syfte att ge en samlad bild över utvecklingen av strategin Västra Götaland 2020.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 3 mars 2016

Flyg- och rymdsektorn - ur ett västsvenskt perspektiv

Flyg- och rymdsektorn - ur ett västsvenskt perspektiv

En genomgång av branscher och företag med tillverkning av flyg och rymdfarkoster och komponenter i Västra Götaland.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 2 mars 2016

Utveckling Västra Götaland kvartal 4:2015

Utveckling Västra Götaland kvartal 4:2015

Rapporten beskriver utvecklingen av befolkning, arbetslöshet, näringsliv och konjunktur de senaste kvartalen i Västra Götaland.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 29 februari 2016

Vårdbehov i VGR - Somatisk vård och hälsoutfall vid samtidig psykisk sjukdom

Vårdbehov i VGR - Somatisk vård och hälsoutfall vid samtidig psykisk sjukdom

Vårdbehovsanalys avseende somatisk vår och hälsoutfall bland patienter med samtidig psykos/bipolär sjukdom kopplat till faktorer av betydelse för utveckling av hälso- och sjukvård i Västra Götaland.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 25 februari 2016

Vanliga yrken i Västra Götaland

Vanliga yrken i Västra Götaland

Kort sammanställning om vanliga yrken i Västra Götaland och utbildningsnivån inom respektive yrke samt arbetsförmedlingens prognos över tillgången på jobb för dessa yrken i framtiden.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 23 februari 2016

Uppföljning av målen i Europa 2020

Uppföljning av målen i Europa 2020

I rapporten redovisas hur Västra Götaland ligger till i förhållande till de mål som satts upp i EU-kommissionen strategi för tillväxt och sysselsättning- Europa 2020.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 22 februari 2016

Projektstöd för kulturinsatser för asylsökande 2015

Projektstöd för kulturinsatser för asylsökande 2015

Rapporten sammanställer resultatet av Västra Götalandsregionens projektstöd till civilsamhället för kulturinsatser för asylsökanden 2015.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 22 februari 2016

Vårdbehov i Västra Götaland - Stroke

Vårdbehov i Västra Götaland - Stroke

Vårdbehovsanalys av utfallet strokesjukvården i Västra Götaland kopplat till faktorer av betydelse för utveckling av hälso- och sjukvård samt prognoser av förväntat antal stroke till år 2030 ur ett nämndperspektiv.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 18 februari 2016

Vårdbehov i Västra Götaland - Barn med diabetes

Vårdbehov i Västra Götaland - Barn med diabetes

Vårdbehovsanalys avseende barn med typ 1-diabetes i Västra Götaland, dagsläge och prognos av framtida behov.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 16 februari 2016

Specialiseringar inom näringsliv, akademi och offenlig sektor i Västra Götaland

Specialiseringar inom näringsliv, akademi och offenlig sektor i Västra Götaland

Under de senaste åren har innovationsfrågan fått ett ökat fokus i Europa och EU har bl.a. introducerat begreppet ”Smart specialisering”. Smart specialisering syftar till att förmå europeiska ekonomier att utnyttja investeringarna i forskning och innovation

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 15 februari 2016

Resultat av projektstöd för kulturinsatser för asylsökanen 2015

Resultat av projektstöd för kulturinsatser för asylsökanen 2015

Rapporten sammanställer resultat av Västra Götalandsregionens projektstöd till civilsamhället för kulturinsatser för asylsökanden 2015,

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 12 februari 2016

Högskolan Västs betydelse för utbildning, sysselsättning och företagande i Fyrbodal

Högskolan Västs betydelse för utbildning, sysselsättning och företagande i Fyrbodal

Denna effektstudie är genomförd med fokus på Högskolan Västs inverkan på utbildningsnivå, sysselsättning och näringslivsutveckling/nyföretagande i Fyrbodal (nordvästra delregionen i VGR) 1990-2015.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 22 januari 2016

Diabetes hos barn i Västa Götaland 2010-2014

Diabetes hos barn i Västa Götaland 2010-2014

Fördjupningsanalys av vården av barn med typ 1-diabetes i Västra Götaland.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 16 december 2015

Strokevården i Västra Götaland 2005-2013

Strokevården i Västra Götaland 2005-2013

Utfallet av strokevården under 2005-2013 i Västra Götaland och kopplingen till olika faktorer analyseras med hjälp av regionens uppgifter på individnivå i Riksstroke. Utfallet kopplas även till olika socioekonomiska faktorer.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 16 december 2015

Konjunkturbarometer för Västra Götaland höst 2015

Konjunkturbarometer för Västra Götaland höst 2015

Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en enkät till drygt 1 000 företag inom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport och logistik, partihandel, företagstjänster samt IT-tjänster.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 24 november 2015

Sveus-rapport Höft och knä

Sveus-rapport Höft och knä

Inom Sveus utvecklar sju landsting i samverkan nya uppföljningssystem för hälso- och sjukvård. Som en del i arbetet har analyser gjorts på historiska data. Denna rapport redovisar delar av de analyser som gjorts inom höft- och knäplastik.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 12 november 2015

Uppföljning delregionala tillväxtmedel 2014

Uppföljning delregionala tillväxtmedel 2014

Uppföljningen syftar till att belysa de delregionala tillväxtmedlen som årligen fördelas i enlighet med regionutvecklingsnämndens detaljbudget till kommunalförbunden i Västra Götaland och Business Region Göteborg (BRG).

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 1 november 2015

Sveus-rapport Obesitaskirurgi

Sveus-rapport Obesitaskirurgi

Inom Sveus utvecklar sju landsting i samverkan nya uppföljningssystem för hälso- och sjukvård. Som en del i arbetet har analyser gjorts på historiska data. Denna rapport redovisar delar av de analyser som gjorts inom fetmakirurgi.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 12 oktober 2015

Sveus-rapport Ryggkirugi

Sveus-rapport Ryggkirugi

Inom Sveus utvecklar sju landsting i samverkan nya uppföljningssystem för hälso- och sjukvård. Som en del i arbetet har analyser gjorts på historiska data. Denna rapport redovisar delar av de analyser som gjorts inom ryggkirurgi.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 12 oktober 2015

Utvärdering av Modeinkubatorn

Utvärdering av Modeinkubatorn

Modeinkubatorn som ingår under inkubatorn i Borås har utvärderats. Syftet med utvärderingen ska vara att få kunskap i hur verksamheten har utvecklats, dess resultat samt att få rekommendationer för framtida fortsatta verksamhet.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 6 oktober 2015

Utvärdering av CSR Västsverige

Utvärdering av CSR Västsverige

Föreningen CSR Västsverige har utvärderats. Syftet med utvärderingen ska vara att få kunskap i hur verksamheten har utvecklats, dess resultat samt att få rekommendationer för framtida fortsatta verksamhet.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 6 oktober 2015

Utvärdering av programmet för Social ekonomi

Utvärdering av programmet för Social ekonomi

Västra Götalandsregionens program för social ekonomi har utvärderats. Det övergripande syftet med utvärderingen är att få kunskap i hur programmet för social ekonomi har genomförts, visa på det resultat som har skapats samt ge kunskap för framtiden.

Öppna pdf

Skapad av Monica Emanuelsson
Senast ändrad 6 oktober 2015

Fakta Västra Götaland 2015

Fakta Västra Götaland 2015

I rapporten presenteras ett urval av senast tillgängliga fakta och statistik inom ekonomiska, sociala och miljödimensionen samt de fem fokusområdena (näringsliv, kompetens och kunskapsutveckling, infrastruktur och kommunikationer, kultur samt hälsa).

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 21 september 2015

Uppföljning av Media Arena Väst

Uppföljning av Media Arena Väst

En djupare uppföljning har genomförts av Media Arena Väst. Uppföljningen fokuserar på perioden 2011-2014. Syftet med en djupare uppföljning är att få aktuell kunskap om projektet samt dess utveckling och genomförande.

Öppna pdf

Skapad av Monica Emanuelsson
Senast ändrad 17 september 2015

Genomlysning Stenebyskolan

Genomlysning Stenebyskolan

Västra Götalandsregionen har under hösten 2014 upphandlat en genomlysning av verksamheten vid Stenebyskolan.

Öppna pdf

Skapad av Monica Emanuelsson
Senast ändrad 7 september 2015

EU innovation scoreboard

EU innovation scoreboard

Rapporten lyfter upp resultatet för Västsverige och Sverige i EU´s mätning av forskning och innovationsförmåga.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 27 augusti 2015

Uppföljning Miljöbron

Uppföljning Miljöbron

En djupare uppföljning har genomförts av Miljöbron Västra Götaland. Uppföljningen fokuserar på perioden 2011-2015.

Öppna pdf

Skapad av Monica Emanuelsson
Senast ändrad 19 augusti 2015

Sveus-rapport Diabetes

Sveus-rapport Diabetes

Inom Sveus utvecklas sju landsting i samverkan nya uppföljningssystem för hälso- och sjukvård. Som en del i arbetet har analyser gjorts på historiska data. Denna rapport redovisar delar av de analyser som gjorts inom diabetesvård.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 12 juni 2015

Konjunkturbarometer för Västra Götaland vår 2015

Konjunkturbarometer för Västra Götaland vår 2015

Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en enkät till drygt 1 000 företag inom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport och logistik, partihandel, företagstjänster samt IT-tjänster.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 4 juni 2015

Jämställdhet i kulturnämndens långsiktiga uppdrag 2012-2014

Jämställdhet i kulturnämndens långsiktiga uppdrag 2012-2014

Rapporten kartlägger jämställdheten i de verksamheter med långsiktiga uppdrag från kulturnämnden 2012-2014. Rapporten ger en bild av könsfördelningen i olika personalkategorier, men också kvalitativ beskrivning av verksamheternas jämställdhetsarbete.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 31 maj 2015

Utvärdering av InMotion

Utvärdering av InMotion

Slututvärdering av programmet InMotion - kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar, har utvärderats. Programmet pågick under 2009-2010 men projekt kunde löpa fram till och med 2013.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 25 maj 2015

Sveus-rapport Stroke

Sveus-rapport Stroke

Inom Sveus utvecklas sju landsting i samverkan nya uppföljningssystem för hälso- och sjukvård. Som en del i arbetet har analyser gjorts på historiska data. Denna rapport redovisar delar av de analyser som gjorts inom strokevård.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 12 maj 2015

Sveus-rapport Förlossning

Sveus-rapport Förlossning

Inom Sveus utvecklar sju landsting i samverkan nya uppföljningssystem för hälso- och sjukvård. Som en del i arbetet har analysers gjorts på historiska data. Denna rapport redovisar delar av de analyser som gjorts inom förlossningsvård.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 12 maj 2015

Förlossningsvården i Västra Götalandsregionen 2002-2010

Förlossningsvården i Västra Götalandsregionen 2002-2010

Fördjupningsrapport avseende förlossningsvården i Västra Götalandsregionen 2002-2010 med fokus på fullgångna förstföderskor.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 15 januari 2015

Konjunkturbarometer för Västra Götaland höst 2014

Konjunkturbarometer för Västra Götaland höst 2014

Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en enkät till drygt 1 000 företag inom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport och logistik, partihandel, företagstjänster samt IT-tjänster.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 26 november 2014

ACG i Västra Götaland 2014

ACG i Västra Götaland 2014

Exempel på information som ACG-verktyget kan bidra med och som kan komplettera andra uppgifter so används för att beskriva hälsoläet i befolkningen. Bland annat introduktion av en prediktiv modell.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 24 september 2014

Konjunkturbarometer för Västra Götaland vår 2014

Konjunkturbarometer för Västra Götaland vår 2014

Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en enkät till drygt 1 000 företag inom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport och logistik, partihandel, företagstjänster samt IT-tjänster.

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 23 maj 2014

Ersättning i sjukvården

Ersättning i sjukvården

Denna rapport ger en överblick av de modeller som landsting och regioner använder för ersättning av hälso- och sjukvården, samt redogör för vad som är känt om deras effekter.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 31 mars 2014

Fakta Västra Götaland 2013

Fakta Västra Götaland 2013

I rapporten presenteras ett urval av senast tillgängliga fakta och statistik inom ekonomiska, sociala och miljödimensionen samt de fem fokusområdena (näringsliv, kompetens och kunskapsutveckling, infrastruktur och kommunikationer, kultur samt hälsa).

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 23 september 2013

ACG i Västra Götaland 2011

ACG i Västra Götaland 2011

Några exempel på information som beskrivningssystemet ACG (adjusted Clinical Groups) kan bidra med och som kan komplettera andra uppgifter som används för att beskriva hälsoläget i befolkningen.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 16 november 2011

Fakta Västra Götaland 2011

Fakta Västra Götaland 2011

I rapporten presenteras ett urval av senast tillgängliga fakta och statistik inom ekonomiska, sociala och miljödimensionen samt de fem fokusområdena (näringsliv, kompetens och kunskapsutveckling, infrastruktur och kommunikationer, kultur samt hälsa).

Öppna pdf

Skapad av Karin Althoff
Senast ändrad 6 oktober 2011

(O)jämn kultur?

(O)jämn kultur?

En kartläggning av jämställdheten i flera stöd från kulturnämnden 2008-2010. Rapporten ger en bild av hur kvinnor och män är representerade i gestaltningen av den kultur medborgarna får möte, men också hur resurser fördelas.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 29 april 2011

Uppföljning av ersättningsmodell för sjukhusvård 2011

Uppföljning av ersättningsmodell för sjukhusvård 2011

Uppföljning av hur fastställda ersättningsmodeller för sjukhusvård tillämpats i överenskommelser 2011, sammanfattning av kritik samt genomgång av alternativa lösningar och erfarenheter från andra landsting.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 9 mars 2011

Uppföljning ersättningsmodell för sjukhusvård 2009-2010

Uppföljning ersättningsmodell för sjukhusvård 2009-2010

Utvärdering av styreffekterna av fastställda ersättningsmodeller för sjukhusvård.

Öppna pdf

Skapad av Anneli Torstensson
Senast ändrad 24 mars 2010