Regional förteckning över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med måltal.

Länk till: Indikatorer med måltal

Länk till: Indikatorer med måltal, detaljerad beskrivning.

Denna rapport är den nionde upplagan av regional förteckning över indikatorer med regiongemensamma måltal. Syftet med regionala indikatorer och måltal är att skapa förutsättningar för att sjukhusen inom Västra Götalandsregionen följs upp på likartat sätt samt att stimulera till systematiskt kvalitetsarbete.

Indikatorutfall redovisas i Kvartalen (www.kvartalen.se).

För 2018 har 76 indikatorer inkluderande indikatorer för hälfofrämjande/förebyggande hälso- och sjukvård tagits fram. Listan kompletteras innan 2017 års slut med indikatorer avseende cancerområdet.

Beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2017-09-27, § 246.

Kontakt: Kristina Narbro, Data och analys, E-postadress


Senast uppdaterad: 2017-12-05 13:31