Utvärdering av Film i Väst

En utvärdering med fokus på näringslivspolitiska effekter av Film i Västs verksamhet har genomförts kopplat till regionutvecklingsnämndens årliga uppdrag. Ansvariga för utvärderingen är Monica Emanuelsson och Åsa Rydin Svenberg från enheten för samhällsanalys.

Länk till: Utvärdering av Film i Väst

Publicerad: september 2017

Kontakt: Monica Emanuelsson, Data och analys, E-postadress och Åsa Rydin Svenberg, Data och analys, E-postadress


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31