Befolkning

Kunskap om befolkningen i nämndområdet är viktig för att förstå eventuella bakomliggande faktorer till hälsa och sjukdom.

För att beskriva befolkningen i nämndområdet redovisas här folkmängd, befolkningsutveckling, medellivslängd, födda, avlidna och utrikesfödda.

 

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-04-05 07:11