Utrikesfödda

Personer boende i Sverige men födda utanför Europa uppger ofta en sämre hälsa än svenskfödda. En stor del av ohälsan i denna grupp kan förklaras av olikheter i socioekonomi, levnadsvanor och livsvillkor. 

Statistiken baseras på dem som är folkbokförda i Sverige, vilket betyder att det där utöver också finns ett större antal nyanlända som söker asyl och inte syns här.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-04-05 07:14