Fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för en mängd olika sjukdomar. 

Med fysisk inaktivitet/stillasittande menas mindre än två timmar fysisk aktivitet per vecka. 

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-04-05 07:19