Befolkningsutveckling

Förändringar i befolkningen över tiden bestäms av hur många som föds och dör samt flyttar till och från respektive område.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-08-02 17:11