Folkmängd

Befolkningsutvecklingen i ett område påverkas av antal födda, avlidna samt in- och utflyttade. Befolkningens åldersstruktur har betydelse för det samlade hälsoläget.

 

 

Läs mer

Barbara Rubinstein

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-03-23 14:15