Sjukdomar

Fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar är vanligt förekommande bland befolkningen. Dessa sjukdomar beror i hög grad av den livsstil vi har och går därmed att påverka.

Fallolyckor är idag den vanligaste skadeorsaken i Sverige och utgör särskilt bland äldre ett omfattande folkhälsoproblem. 

Fetma: Andel individer som beräknats ha ett BMI (body mass index) 30 eller högre baserat på självrapporterade uppgifter.4-åringar med övervikt eller fetma: Andel 4-åringar födda 2011 som har övervikt eller fetma enligt uppgifter från barnhälsovården.Diabetes: Andel som under ett år registrerats i sjukvården med diagnosen diabetes.Högt blodtryck: Andel som under ett år registrerats i sjukvården med diagnosen hypertoni.Fallskador: Andel som under ett år sökt vård på grund av fallskador.Hjärtinfarkt: Antal invånare per 100 000 (20-79 år) som under ett år registrerats i sjukvården med diagnosen hjärtinfarkt eller avlidit med hjärtinfarkt som dödsorsak.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
E-post
Kontaktuppgifter är ej tillgängliga
Senast uppdaterad: 2017-05-10 09:10