Social miljö

Personer med täta sociala relationer eller starka band till familj eller omgivning lever längre och har en bättre hälsa samt en ökad förmåga att återhämta sig från sjukdom än personer som lever socialt isolerade.

Socialt kapital definieras här som att man tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor.

Med otrygghet menas här att det händer att man avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad.

Andel ungdomar som blivit mobbade mäts genom CAN drogvaneundersökning.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-05-04 11:36