Folkmängd

Befolkningsutvecklingen i ett område påverkas av antal födda, avlidna samt in- och utflyttade. Statistiken baseras på de som är folkbokförda i Sverige, vilket betyder att det där utöver också finns ett större antal nyanlända som söker asyl och inte syns här.

Befolkningens åldersstruktur har betydelse för det samlade hälsoläget.

 

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-06-21 13:17