Kultur och delaktighet

Delaktighet i samhället är avgörande för aktiva, engagerade medborgare och bidrar till demokratisk utveckling. Delaktighet i samhället kan få människor att växa, skapa gemenskap och mellanmänsklig tillit.

Att vara delaktig i samhället kan exempelvis innebära att använda sin rösträtt, delta i föreningsliv eller att ta del av kulturutbudet. I en förening kan människor samlas och utveckla intressen tillsammans med andra, exempelvis idrott, kultur, friluftsliv eller språk. Kulturupplevelser är viktiga för vårt välbefinnande och vår hälsa, både som åskådare och att själv skapa.

För att beskriva delaktighet i samhället redovisas här valdeltagande i riksdagsvalet, deltagande i studiecirkel och föreningsmöte, sociala nätverk på internet samt besök på teater, bio och konstutställning. Därtill tillkommer även indikatorn ”relativ social isolering”, som beskriver andelen personer som i folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" uppgett att de inte deltar i någon av 15 uppräknade aktiviteter.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-04-04 16:16