Tobak

Rökningen har minskat i Sverige ända sedan mitten av 1980-talet. Denna minskning antas bero på bland annat höjd skatt på tobak och ny lagstiftning för rökfria miljöer. Trots detta så beräknas rökning vara den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och förtida död. 

Det är vanligare med dagligrökare bland personer med kort utbildning och bland utlandsfödda.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-04-04 17:02