Hälsa på lika villkor?

Statistik

Titel

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten på Folkhälsomyndighetens webbplats

Här finns resultat för hela Sverige, med tidsserier, uppdelning efter kön, åldersgrupp, utbildningsnivå, sysselsättningsstatus, andra socioekonomiska förhållanden och födelseregion, samt 4-årsmedelvärden på län/regionnivå, uppdelade efter kön och kommuntyp. 

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29