Hälsa på lika villkor?

Statistik

Titel
TAT_VÅRDKONTAKTER 2015.xls
TAT_TANDHÄLSA 2015.xls
TAT_SOCIALA RELATIONER 2015.xls
TAT_PSYKISK HÄLSA_Sjukdomar och övriga besvär 2015-1.xls
TAT_PSYKISK HÄLSA_Sjukdomar och övriga besvär 2015.xls
TAT_LÄKEMEDELSANVÄNDNING.xls
TAT_LEVNADSVANOR 2015.xls
TAT_LEVNADSVANOR_Övervikt och fetma 2015.xls
TAT_LEVNADSVANOR_Tobaksvanor 2015.xls
TAT_LEVNADSVANOR_Spelvanor 2015.xls
TAT_LEVNADSVANOR_Narkotikavanor 2015.xls
TAT_LEVNADSVANOR_Fysisk aktivitet 2015.xls
TAT_LEVNADSVANOR_Frukt och grönsaker 2015.xls
TAT_LEVNADSVANOR_Alkoholvanor 2015.xls
TAT_FYSISK HÄLSA_Sjukdomar och övriga besvär 2015.xls
TAT_FYSISK HÄLSA_Funktionsnedsättning 2015.xls
TAT_FYSISK HÄLSA_Allmänt hälsotillstånd 2015.xls
TAT_EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN 2015.xls
TAT_ARBETSLIV 2015.xls
Tabellbilaga åk 9.xlsx
Tabellbilaga gy år 2_Utan könsuppdelning.xlsx
Resultat CAN gymnasiet år 2.xlsx
Resultat CAN gymnasiet åk 9-1.xlsx
REG_VÅRDKONTAKTER2005_2015.xls
REG_TANDHÄLSA2005_2015.xls
REG_SOCIALA RELATIONER2005_2015.xls
REG_PSYKISK HÄLSA_Sjukdomar och övriga besvär2005_2015.xls
REG_LÄKEMEDELSANVÄNDNING.xls
REG_LEVNADSVANOR2005_2015.xls
REG_LEVNADSVANOR_Övervikt och fetma2005_2015.xls
REG_LEVNADSVANOR_Spelvanor2005_2015.xls
REG_LEVNADSVANOR_Narkotikavanor2005_2015.xls
REG_LEVNADSVANOR_Fysisk aktivitet2005_2015.xls
REG_LEVNADSVANOR_Frukt och grönsaker2005-2015.xls
REG_LEVNADSVANOR_Alkoholvanor2005_2015.xls
REG_FYSISK HÄLSA_Sjukdomar och övriga besvär2005_2015.xls
REG_FYSISK HÄLSA_Funktionsnedsättning2005-2015.xls
REG_FYSISK HÄLSA_Besvär i rörelseorganen2005_2015.xlsx
REG_FYSISK HÄLSA_Allmänt hälsotillstånd2005_2015.xlsx
REG_EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN2005-2015.xls
REG_ARBETSLIV2005-2015.xls
NAT_LÄKEMEDELSANVÄNDNING.xls

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten på Folkhälsomyndighetens webbplats

Här finns resultat för hela Sverige, med tidsserier, uppdelning efter kön, åldersgrupp, utbildningsnivå, sysselsättningsstatus, andra socioekonomiska förhållanden och födelseregion, samt 4-årsmedelvärden på län/regionnivå, uppdelade efter kön och kommuntyp. 

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
E-post

Senast uppdaterad: 2017-05-08 15:20