Fysiska besvär, sjukdomar och funktionsnedsättning

I avsnittet redovisas värk i rörelseorganen, funktionsnedsättning och sjukdomar/besvär som astma, allergi och högt blodtryck. Uppskattningsvis finns det ett stort mörkertal i befolkningen. Problemen är också vanliga orsaker till kontakt med sjukvården.

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-20 08:57