Befolkning

Kunskap om befolkningen i nämndområdet är viktig för att förstå eventuella bakomliggande faktorer till hälsa och sjukdom. 

För att beskriva befolkningen i nämndområdet har vi valt att redovisa folkmängd, befolkningsutveckling, medellivslängd, födda, avlidna, samt utrikesfödda.

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
E-post

Läs mer

Senast uppdaterad: 2017-04-04 16:27