Medellivslängd

Medellivslängden redovisas som beräknad återstående medellivslängd vid födseln. Medellivslängden i Sverige fortsätter att öka långsamt. Kvinnor har en längre medellivslängd än män. Det finns stora skillnader i medellivslängd mellan individer med olika utbildningsnivå.

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-04-19 10:54