Vård och läkemedel

Vårdutnyttjandet är viktigt att följa över tid och även eventuella skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Läkemedelskostnaden står för mer än 15 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten. 

Med tillgång till sjukvård menas om de svarande upplever att de har tillgång till den sjukvård de behöver. 

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-04-04 16:46