Vård och läkemedel

Vårdutnyttjandet är viktigt att följa över tid och även eventuella skillnader mellan olika grupper i befolkningen.

Med tillgång till sjukvård menas om de svarande upplever att de har tillgång till den sjukvård de behöver. 

Läs mer

Barbara Rubinstein

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-05-04 15:18