Avdelning Data och analys

Koncernavdelning data och analys är en del av Koncernkontoret och består av två enheter, Regional vårdanalys och Samhällsanalys.

Önskemål om underlag från koncernavdelning data och analys skickas till enheternas funktionsbrevlådor - se respektive enhet.

Årsplan för rapporter 2017

Regional vårdanalys

E-postadress

Enhetens uppdrag är att ta fram fakta och statistik, göra analyser, uppföljningar och utvärderingar av hälso- och sjukvården.  Enheten samordnar och utvecklar det regionala arbetet med klassifikationer samt bidrar till användning och utveckling av beskrivningssystem och ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvården.

Samhällsanalys

E-postadress

Enhetens uppdrag är att ta fram fakta och statistik, göra analyser, uppföljningar och utvärderingar inom regional utveckling och kultur. Enheten bevakar förutsättningar för tillväxt och utveckling av Västra Götaland samt sprider kunskap om aktuella analyser och utvecklingsinsatser.

Registercentrum Västra Götaland

http://www.registercentrum.se/sv

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36