Rapporter

Välj ett år för att komma till listor över rapporter från Koncernavdelning data och analys för det året.

Rapporterna för åren 2015-2017 går även att hitta via Analysportalen.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36