Hälsa på arbetsplatsen

Att ha ett arbete är generellt en hälsofaktor. Man vad behövs för att vi skall trivas, utvecklas och må bra på jobbet? Här finns kunskap och metoder om VAD som skapar hälsa på arbetsplatsen och HUR man faktiskt gör.

Nyheter Hälsa på arbetsplatsen

I nya Regionens hus, med placering i Göteborg och Skövde kommer aktivitetsbaserade arbetsmiljöer (ABW) att införas. Det innebär nya möjligheter, men ställer också krav på arbetsmiljön. Att se till arbetsmiljöaspekterna redan i ett tidigt skede ökar möjligheten att påverka utformning av arbetsplatsen. Institutet för stressmedicin har sammanställt aktuell ABW-forskning till vägledning och stöd i arbetet.

I en ny antologi sammanfattar Arbetsmiljöverket resultatet från projektet positiva arbetsmiljöindikatorer

Försäkringskassan (FK) och Västra Götalandsregionen (VGR) anordnade den 30 november en slutkonferens där man redovisade erfarenheter och resultat från tre delprojekt inom Mobiliseringsinitiativet, som bygger på samarbete mellan FK och VGR för att främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro. Ett av delprojektet berör VGR som arbetsgivare. ISM har genomfört en processutvärdering av detta och deltog i den avslutande paneldiskussionen.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35