Hälsa på arbetsplatsen

Att ha ett arbete är generellt en hälsofaktor. Man vad behövs för att vi skall trivas, utvecklas och må bra på jobbet? Här finns kunskap och metoder om VAD som skapar hälsa på arbetsplatsen och HUR man faktiskt gör.

Nyheter Hälsa på arbetsplatsen

I en ny antologi sammanfattar Arbetsmiljöverket resultatet från projektet positiva arbetsmiljöindikatorer

Försäkringskassan (FK) och Västra Götalandsregionen (VGR) anordnade den 30 november en slutkonferens där man redovisade erfarenheter och resultat från tre delprojekt inom Mobiliseringsinitiativet, som bygger på samarbete mellan FK och VGR för att främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro. Ett av delprojektet berör VGR som arbetsgivare. ISM har genomfört en processutvärdering av detta och deltog i den avslutande paneldiskussionen.

Linda Corin och Lisa Björk, ISM har båda publicerat en rad vetenskapliga artiklar och medverkat i ISM-rapporter om chefers förutsättningar, inom ramen för CHEFiOS-projektet. Nu har de gett ut en populärvetenskaplig rapport "Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna". Rapporten som lanserades på SNS bokförlag den 15 november har fått stor uppmärksamhet.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35