Hälsa på arbetsplatsen

Att ha ett arbete är generellt en hälsofaktor. Man vad behövs för att vi skall trivas, utvecklas och må bra på jobbet? Här finns kunskap och metoder om VAD som skapar hälsa på arbetsplatsen och HUR man faktiskt gör.

Nyheter Hälsa på arbetsplatsen

Att ha många medarbetare påverkar chefens såväl chefens egen arbetsmiljö som medarbetarnas och verksamhetens kvalitet. Det visar studier inom CHEFiOS från Linda Corin och Lisa Björk, men det har nu även bekräftats i en kunskapssammanställning om Chefer i välfärdens tjänst.

Arbetsmiljösatsningen 2017 är ett projekt till följd av en förstärkning med 15 miljoner under 2017 från Västra Götalandsregionen (VGR) för arbetet med att få ner sjukskrivningstalen och för att genomföra ett förebyggande arbete med sjukskrivningar. ISM medverkar med analys och stöd i samarbete med den interna företagshälsovården (FHV).

ISM har fått i uppdrag att ta fram årets Medarbetarenkät åt Sveriges största offentliga arbetsgivare, Västra Götalandsregionen. Enkäten genomförs vartannat år och syftar till att skapa en trivsammare arbetsplats. Den fungerar som ett verktyg för att mäta hur medarbetarna uppfattar sin arbetsmiljö och hur de upplever VGR som arbetsgivare.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35