ISM:s forskning

ISM bedriver forskning inom det stressmedicinska området - från hälsofrämjande arbetsplatser till behandling av stressrelaterad ohälsa. Forskningen är tvärvetenskaplig och bedrivs till stor del i samarbete med andra forskargrupper framförallt vid Göteborgs universitet men även med andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands.

 

Nyheter ISM:s forskning

Tandläkaryrket innebär extrema arbetsställningar och synkrävande arbetsuppgifter en stor del av dagen. 7 av 10 har nästan daglig smärta i nacken eller axlarna. Användning av prismaglasögon leder till en bättre arbetsställning som gör att smärta både kan minska och förebyggas.

Forskare från olika länder och vetenskapsområden går ihop och lyfter kognitiv medicin som ett nytt forskningsfält. Anledningen är att vi idag möter ny slags ohälsa i samhället som påverkar våra kognitiva funktioner på olika sätt.

Agneta Lindegård Andersson, docent vid Institutet för stressmedicin är en av föreläsarna på Arbets- och miljömedicinska vårmötet 25-27 april 2018 i Linköping.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35