ISM:s forskning

ISM bedriver forskning inom det stressmedicinska området - från hälsofrämjande arbetsplatser till behandling av stressrelaterad ohälsa. Forskningen är tvärvetenskaplig och bedrivs till stor del i samarbete med andra forskargrupper framförallt vid Göteborgs universitet men även med andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands.

 

Nyheter ISM:s forskning

Agneta Lindegård Andersson, docent vid Institutet för stressmedicin är en av föreläsarna på Arbets- och miljömedicinska vårmötet 25-27 april 2018 i Linköping.

Nu utbildas kontrollgrupper på vårdcentraler som deltagit i studien Primärvård för arbetsåtergång – PRIMA. Rekrytering av patienter till studien avslutas sista januari och nu kan vårdcentraler som ingått i studiens kontrollgrupp ta del av arbetssättet som utvärderas i PRIMA.

Idag lanserades Chefoskopet hos Suntarbetsliv. Ett verktyg framtaget för att utveckla och kartlägga chefers organisatoriska förutsättningar. Verktyget har arbetats fram av Suntarbetsliv i nära samarbete med forskare, bland annat Linda Corin och Lisa Björk från Institutet för stressmedicin och forskningsprojektet Chefios.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35