ISM:s forskning

ISM bedriver forskning inom det stressmedicinska området - från hälsofrämjande arbetsplatser till behandling av stressrelaterad ohälsa. Forskningen är tvärvetenskaplig och bedrivs till stor del i samarbete med andra forskargrupper framförallt vid Göteborgs universitet men även med andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands.

 

Nyheter ISM:s forskning

Patienter med tidigare UMS har fortfarande kognitiva nedsättningar tre år efter att de blev sjuka i utmattning. Patienterna har sämre minne, uppmärksamhet och är långsammare när det gäller att bearbeta information. Hälften av patienterna uppgav också att de fortfarande hade psykiska problem.

Regelbunden fysisk aktivitet har samband med färre sömnproblem, oavsett om det förekommer nattskiftsarbete eller inte.

Chefer är viktiga tillgångar för den offentliga sektorn för att skapa effektiva och hälsosamma organisationer. Det finns dock tecken på en hög nivå av frivillig chefsomsättning som kan minska organisationseffektiviteten, öka kostnaderna och leda till en mindre gynnsam uppfattning av den offentliga sektorn. Men vad vet egentligen om orsakerna till denna omsättning?

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35