ISM:s forskning

ISM bedriver forskning inom det stressmedicinska området - från hälsofrämjande arbetsplatser till behandling av stressrelaterad ohälsa. Forskningen är tvärvetenskaplig och bedrivs till stor del i samarbete med andra forskargrupper framförallt vid Göteborgs universitet men även med andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands.

 

Nyheter ISM:s forskning

Utmattningssyndrom påverkar vårt minne, vår uppmärksamhet och vår förmåga att samordna olika funktioner för att kunna planera och genomföra målinriktade handlingar. Primärvård och företagshälsovård har efterfrågat enklare testinstrument för att få en bild av en persons kognitiva status. I denna studie har ett enkelt screeninginstrument testats med goda resultat.

Under hösten har Fredrik Bååthe, Medicine doktor besökt universitetssjukhuset i San Fransisco för att presentera metod och resultat från den pågående IDOQ-studien (Interactions between Doctors professional fulfillment, Organizational factors and Quality of patient care) som utgår från Legeforskningsinstituttet-LEFO, Oslo.

VGR har fått en ny nyhetskanal för regionövergripande nyheter som ska komplettera den  journalistiska bevakningen i regionen.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35