Nyheter

Alla nyheter

Livet är en fest med eller utan alkohol
Annemarie blir Bohusläningens nya hälsokrönikör
Ny kunskapssammanställning från ISM
Det gränslösa arbetet
Prismaglasögon kan rädda nacken
Kognitiv medicin kan bli nytt forskningsområde
Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och mobbning
KBT-behandling vid sömnbesvär - Utbilda dig till gruppledare
ISM:s nätverksträff 19 april
ISM:s nätverksträff gav senaste forskning om utmattningssyndrom
Arbets- och miljömedicinskt vårmöte 25-27 april
Aktivitetsbaserat arbetssätt - vad säger forskningen?
Råd om fysisk aktivitet stöttar patienter till bättre hälsa
Åter i arbete – Nytt arbetssätt ska främja patienters rehabilitering
Digitalt verktyg som stärker chefens förutsättningar
Satsningen på vårdsamordnare – bra för både personal och patient
Oxveckorna är här – Var snäll mot dig själv
Ett bra kommunikationsklimat stärker medarbetarskapet
Nätverksträff 27 februari
Kognitiva nedsättningar identifieras med enkelt screening test
Positiva indikatorer för arbetsmiljö
Forskning om läkares arbetssituation - Ett internationellt samarbete
Slutkonferens för mobiliseringsinitiativet
Framtidens vårdavdelning: Komplicerade och komplexa frågor i ett utvecklingsprojekt
Chefer i välfärden
VGR-fokus - Ny övergripande nyhetskanal
Spännande samtal om socialt kapital
Chefoskopet - ett verktyg för att kartlägga chefers förutsättningar
Hur många medarbetare kan en chef ha?
Fortfarande inte kognitivt återställd efter 3 år
Så hanterar du stress, Kristina Glise ISM i svt
Arbetslust 2017-3
Viktigt att chefen är uppmärksam
Arbetsmiljösatsningen 2017 i VGR
ISM i P1 om unga och stress
Fysisk aktivitet ger bättre sömn trots skiftarbete
Hur ser arbetsmiljön ut? ISM utformar årets medarbetarundersökning
Psykisk ohälsa och suicid
Fullsatt på nätverksträff om psykosocial arbetsmiljö
Varför slutar cheferna?
Det kostar på - om kognitiva krav och bakgrundsljud vid UMS
Sverigestudien 2017
Organisera för en jämställd arbetsmiljö
ISM deltar i Sveriges största konferens om suicidprevention
Ta vara på din utvilade hjärna
Utmattade patienter blir friskare med fysisk aktivitet
Semesterstress – så undviker du den
Att vara chef och hantera media
Utmattningssyndrom debatteras på läkarkonferens utomlands
Stort intresse när ISM deltog i konferensen Work Stress and Health
Delta i forskningsprojekt om biologiska effekter av långvarig stress
Den välbehövliga vilan
Samarbete i vården kan påskynda rehabilitering och arbetsåtergång
Nytt nummer av Arbetslust
Nominerad till bästa avhandling 2016
Råd om fysisk aktivitet ska främja hälsan hos patienter med psykisk ohälsa
Så bygger man ett strategiskt partnerskap - FHV NySam
Att fånga svaga signaler, en delstudie inom FHV NySam
Delstudie i FHV NySam beskriver samarbete i gränsland
Hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöinsatser genom nya samarbetsformer
Rehabilitering och samordning
Arbetsplatsträffar lägger grunden för en god arbetsmiljö
Varför är ”sedvanlig" behandling inom primärvården så verksam?
Patientinflytande och arbetsglädje – positiva effekter av modernt rondarbete
Tillit om ledarskap
Mindre personalgrupper kan minska personalomsättningen i sjukvården
Nationellt samarbete för bättre vård vid utmattningssyndrom
Fakta och myter om stress
Inflammatoriska markörer
Full aktivitet i PRIMA-projektet - Primärvård för arbetsåtergång
Levnadsvanor bör integreras i de nya riktlinjerna
Fakta och myter om stress
Utmattningssyndrom sätter ofta spår
Utmattade patienter har kognitiva nedsättningar efter sju år
Förskolechefer slår rekord i personalansvar
Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressen
Enklare och vassare enkät
Vitbok om kvinnors arbetsmiljö
Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg
Jobbkrav och jobbresurser
Chefers organisatoriska förutsättningar
Arbetsmiljösatsning lönar sig
Fysisk aktivitet på recept
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36