Stress- råd och behandling

ISM har inte längre någon patientverksamhet. I första hand rekommenderar vi att man vänder sig till Primärvården vid symptom på utmattningssyndrom.
För vård och behandling kontakta 1177

Nyheter Stress - råd och behandling

Kristina Glise, överläkare och forskare på ISM, medverkade i SVT angående stressrelaterad ohälsa och dess orsaker. Patienterna lyfter ofta upp arbetsvolymen som det stora problemet, säger Kristina som även ger tips om hur man hanterar stress.

Stress och skador ökar bland unga anställda och nu ska Arbetsmiljöverket granska arbetsgivarna. Kristina Glise, överläkare på ISM, berättare om vilka stressorer som drabbar de unga som på grund av långvarig stress blivit patienter på ISM. Introduktion, rimliga krav och hjälp att prioritera är några av råden som Kristina skickar med till arbetsgivaren.

Forskningsstudier visar på ett samband mellan psykosociala arbetsförhållanden och risk för suicid. Vården behöver bli bättre på att ställa frågor om arbetet och arbetsgivaren måste involveras i rehabilitering för arbetsåtergång.  Organisatoriska åtgärder på arbetet bör vara en del i det förebyggande arbetet mot suicid.

Senast uppdaterad: 2017-11-01 16:42