Stress- råd och behandling

ISM har inte längre någon patientverksamhet. I första hand rekommenderar vi att man vänder sig till Primärvården vid symptom på utmattningssyndrom.
För vård och behandling kontakta 1177

Nyheter Stress - råd och behandling

I samarbete med Kunskapsstöd för psykisk hälsa är ISM med och utbildar gruppledare i KBT-behandling för Insomni. Behandlingsmodellen är kvalitetssäkrad i VGR och ett viktigt led i den stegvisa vårdmodellen som innebär att minska utskrivningen av mediciner vid sömnbesvär. Icke-farmakologiska behandlingsalternativ ska vara ett förstahandsval vid insomni, enligt regionala medicinska riktlinjer.

Fysisk aktivitet i rätt dos har i forskningen visat sig vara särskilt effektiv vid stressrelaterad och psykisk ohälsa. Men det är inte alltid lätt att veta vad som är en lagom nivå och var man ska börja.

Den som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattningssyndrom kan få hjälp på sin vårdcentral av en vårdsamordnare. Sedan 2015 utbildas vårdsamordnare vid Göteborgs Universitet i samarbete med Västra Götalandsregionen och idag finns funktionen på hälften av alla vårdcentraler inom VGR.