Litteratur

Intresserad av sambandet natur/trädgård, hälsa och livsstil? Här finns litteratur för dig!

  

Människan och naturen

Mår du bra av att vara i naturen? Känner du ett lugn av att vandra längs havet, ströva på en stig i skogen eller greja i trädgården? Då är du inte ensam - vi är många som känner så och det finns stöd för denna känsla i forskningen. Den visar att natur och trädgård får oss att stressa av och gå ner i varv. Blodtrycket sjunker, pulsen går ner och mängden stresshormoner i blodet minskar. Effekterna finns där - men varför reagerar vi som vi gör? Forskarna har flera olika teorier som förklarar vår starka bindning till naturen. I den här lilla skriften presenterar vi de mest kända.
Eva Sahlin och Eva-Lena Larsson, 2016
Pris 20:-
Beställ här

Gröna Rehab - Göteborgs botaniska trädgård

Gröna Rehab drivs i Botaniska trädgårdens regi på uppdrag av Västra Götalandsregionen och arbetar både förebyggande och rehabiliterande med stressrelaterad ohälsa. I boken om Gröna Rehab finns goda idéer och tips om hur man kan arbeta med grön rehabilitering. Som läsare kan du ta för dig och hitta din väg ut i det gröna, 
som privatperson eller som yrkesverksam.
Redaktör Eva-Lena Larsson, 2010

Finns ej längre till försäljning

Naturens och trädgårdens betydelse för hälsa och livskvalitet

Häfte
En skrift med fakta för den "som vill hävda gröna argument 
för sitt eget och andra människors välbefinnande."
Ingemar Norling, 2001
Pris 15:-
Beställ här

Livskraft

Ett studiematerial om hur natur och friskfokus kan öka vår livskvalitet
Märit Gustafsson, Marie Holm, Eva-Lena Larsson och Lena Wallgren, 2006
Göteborgs botaniska trädgård och Studiefrämjandet i Väst
Pris 90:-
Beställ här

Ett gott och friskare liv som äldre - för en aktiv livsstil i natur och trädgård

Hur man kan behålla livskvalitet och aktivitet som äldre.
Ingemar Norling och Eva-Lena Larsson, 2004
Pris 20:-
Beställ här

Utvärdering av projektet Gröna Rehab

Utvärderingen är tryckt som ISM-häfte nr 3
Eva Sahlin och Gunnar Ahlborg, 2010
Institutet för Stressmedicin i Göteborg
ISM-häfte nr 3
Sammanfattning ISM-häfte nr 3

Naturen som kraftkälla

I denna skrift presenteras en del av den forskning 
som gjorts de senaste 20 – 30 åren 
om hur människan påverkas av att vara i naturen.
Naturvårdsverket, 2006
Naturen som kraftkälla

Frisk i naturen

Frisk med naturenSammanställning som ger argument baserade på fakta. 
Ett samnordiskt projekt med många aktörer, 
bland annat Statens folkhälsoinstitut och Naturvårdsverket, 2012.
Frisk i naturen 

Husdjur och folkhälsa

En forskningsöversikt om betydelsen av sällskapsdjuren och lantbrukets djur för människors hälsa.
Margareta Håkansson, Carina Palmgren Karlsson,
Marie Sallander och Göran Henriksson, 2008
Husdjur och folkhälsa

Rekreation och psykisk hälsa

Om hur rekreationen kan förbättra psykisk hälsa och behandling av psykisk ohälsa.
Ingemar Norling, 2001
Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting.
Rekreation och psykisk hälsa

Djur i vården

Om hur sällskapsdjur kan påverka äldres hälsa och livskvalitet, 
egenvård och oberoende, avlasta och förbättra vård och omsorg, 
sänka vårdkostnader och förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö.
Ingemar Norling, 2002
Svenska Kommunalarbetare förbundet
Djur i vården

Sportfiskets betydelse och samhällsnytta

Om sportfiskets betydelse för fiske- och naturvård, hälsa, friskvård och egenvård, 
barns utveckling av en livslång hälsofrämjande livsstil, funktionshindrades livskvalitet, vårdkostnader, turism, arbetstillfällen, integration 
och ett mera jämlikt samhälle.
Ingemar Norling, 2003
Sportfiskets betydelse och samhällsnytta

Blir man sjuk av stress?

Vill du veta mer om stress och hur det påverkar kroppen 
kan du läsa den här broschyren från Institutet för stressmedicin.
Blir man sjuk av stress?


Senast uppdaterad: 2017-07-04 07:27