Arbetsgrupp IT tjänst i samverkan

Arbetsgruppen förbättrar våra gemensamma processer med tillhörande rutiner över vårdgivargränser som använder sig av gemensamma IT-tjänster. Skapar samsyn och lärande i dagens gemensamma IT tjänster för att stärka patientsäkerhetsarbetet.

Arbetsgruppen består av förvaltare från:
NU-sjukvården, kommun och Närhälsan.

 

Kontaktpersoner


NU sjukvården
Mervi Ahlqvist
E-postadress


Primärvård
Lena Larsson
E-postadress


Kommun
Annica Hansen
E-postadress
Brita Ruist
E-postadress
Britt Collin
E-postadress 
Carina Deall
E-postadress
Carina Fors
E-postadress
Carina Johansson
E-postadress
Erika Johansson
E-postadress
Eva Hansson
eE-postadress
Henrik Yngström
E-postadress
Inga Lill Wikström
E-postadress
Karin Gustafsson
E-postadress
Lena Magnusson
E-postadress
Lena Olsson
E-postadress
E-postadress

Maria Ahola
E-postadress
Maria Lobrant
E-postadress
Rikke Engberg
E-postadress
Ros Marie Engstig
E-postadress
Ulla Britt Broberg
E-postadress
Ulrika Brorsson
 E-postadress