Avvikelsehantering

Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal har skrivit ett uppdrag gällande ansvarsfördelning vid HvB-placeringar. 1/4 2017 började ett reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal att gälla där bland annat en ny kostnadsfördelning mellan region och kommun har gjorts vid placeringar på hem för vård och boende. I samband med detta har det kommit fram att det saknas gemensam rutin när en placering blir aktuell och hur parterna ska komma överens om gällande kostnadsfördelningen. Utifrån det delregionala arbetet i Fyrbodal har ledningsgruppen för vårdsamverkan sett ett behov av att forma en gemensam rutin då parterna idag har svårt att mötas i frågan. Vid möte 171004 utformades detta uppdrag; ”Ledningsgruppen ger i uppdrag till beredningen psykiatri att avsätta en intern arbetsgrupp mellan NU sjukvården och kommun inom beredningen psykiatri att titta på ansvarsfördelningen vid HVB placeringar, definiera var vi inte möts inom Fyrbodal och återkomma med ett förslag kring ärendegången när placeringarna blir aktuella”. SyfteSyftet med uppdraget är att till ledningsgruppen beskriva grunderna i svårigheten att mötas och komma överens samt lämna förslag på hur en arbetsrutin gällande ovanstående beskrivningar i överenskommelsen kopplat till HoS-avtalet kan se ut.

Dokument

Rutin för avvikelsehantering inom Fyrbodal

Blankett för avvikelse inom Fyrbodal

Checklista för genomlysning av avvikelser

Erika Kovácsné Tóth

Utvecklingsledare
E-post

Mervi Ahlqvist

NU-sjukvården
E-post
Skicka avvikelser till:
Senast uppdaterad: 2018-04-16 11:13