Mobil närvård

En god sammanhållen nära vård

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare.

Vården ges i hemmet och utgår alltid från individens behov. Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser och att minska undvikbar slutenvård.

Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning mellan kommun, primärvård och sjukhus.

Mobil närvård utgörs av:

  • Mobil hemsjukvårdsläkare
  • Närsjukvårdsteam utgående från sjukhus
  • Mobil palliativ team
Senast uppdaterad: 2018-04-16 19:41